toggle
toggle

Minerální suroviny

Časopis MINERÁLNÍ SUROVINY je specializovaným časopisem zabývajícím se problematikou těžby, zpracováním a zušlechtěním stavebních materiálů. Je distribuován zdarma a je zaměřený na těžební průmysl a stavebnictví. Časopis je oficiálním periodikem Těžební unie, zájmového sdružení především českých těžebních organizací.

Hlavní tématické okruhy:

  • těžba a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene, výroba cementu, betonu, cihel, asfaltu apod.
  • stroje a zařízení pro těžební průmysl
  • silniční stavitelství a doprava
  • hospodářství a právo
  • použití kameniva a těžených stavebních materiálů
  • ochrana životního prostředí, rekultivace a revitalizace

Nové vědecké poznatky a technický vývoj v těchto oborech jsou vedoucími tématy zpravodajství. MINERÁLNÍ SUROVINY ukazují dění na regionálních trzích a přináší informace o národním průmyslu a sdruženích v jednotlivých státech.

Aktuální reportáže z veletrhů a výstav v tuzemsku i v cizině, stejně jako informace o nových strojích, speciálních zařízeních a přístrojích jsou těžiště našeho zpravodajství. Snažíme se také přinášet informace od výrobců z ostatních států.

MINERÁLNÍ SUROVINY takto plní cílenou úlohu spojovacího článku mezi zpracovateli přírodních stavebních materiálů a producenty strojů a zařízení.

MINERÁLNÍ SUROVINY  jsou vydávány česky, slovensky a vybrané články v anglickém překladu.

  Media info 2019

Vydavatel
Těžební unie
Slavíčkova 827/1A
CZ - 638 00 Brno
MK ČR E 8265, ISSN 1212 - 7248

Redakce
Šéfredaktor: Mgr. Milena Šandová
Šárka Koníčková, CLOAKING
www.tezebni-unie.cz

Inzerce

Česká republika
Mgr. Milena Šandová
Těžební unie
Slavíčkova 827/1A, CZ - 638 00 Brno
tel: +420 525 193 411
fax: +420 545 211 014
CLOAKING
www.tezebni-unie.cz
Slovenská republika
Andrej Földes
Bieloruská 50, SK - 821 06 Bratislava
tel: +421 245 524 743
mobil: +421 905 500 459
e-mail: CLOAKING
 
Ostatní státy EU
Hans-Joachym Müller
Media - Service International
Niedernhart 17, D - 94113 Tiefenbach
tel: +498 546 973 744
fax: +498 546 973 745
e-mail: CLOAKING
Polsko
Dr. ing. Szymon Modrejewski
"Poltegor - Instytut"
Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ul. Parkowa 25, PL - 51-616 Wrocław
tel: +48 71 348 82 15
fax: +48 71 348 43 20
e-mail: CLOAKING
 
Ročník / Rok
21.ročník / 2019
Počet vydání
4x ročně

Grafické zpracování dat a DTP
Luděk Šanda
CLOAKING
 

Partneři

Naše biodiverzita