Jarní Setkání těžařů 2018

Jarní Setkání těžařů se uskutečnilo v Mikulově, v hotelu Galant, v termínu 14.-16 března 2018.

Středeční program byl zahájen legislativní komisí a valnou hromadou TU, na níž zástupci členů Těžební unie zvolili nové představenstvo a členy revizní a kontrolní komise. Čtvrteční den byl vyhrazen konferenčnímu programu, během kterého nás přednášející seznámili s aktuálními informacemi z ČBÚ, EIA, evropské legislativy, surovinové politiky a životního prostředí. V sále byla po celou dobu konference ke zhlédnutí výstava netradičních minerálů, tzv. „Přírodní skla“, kterou připravili pracovníci Moravského zemského muzea v Brně. Konfereční dny byly zpříjemněny společenskými večery s prohlídkou minipivovaru a ochutnávkou místního piva nebo degustací vín ve vinném sklepě s cimbálovou muzikou. Na závěr celé konference se v pátek uskutečnila exkurze do nedaleké Dietrichsteinské hrobky.

Program

Středa, 14. Března 2018

11.0012.30Představenstvo Těžební unie
13.0014.00Oběd
14.0015.00Legislativní komise Těžební unie
15.0017.00Valná hromada
18.30  Večeře

Čtvrtek, 15. Března 2018

8.309.00Registrace účastníků
9.009.15Přivítání spřátelených organizací a významných hostů
9.159.30Aktuality z Evropské legislativy – David Póč (Těžební unie)
9.309.45Aktuality z NEPSI – David Póč (Těžební unie)
9.4510.00Platforma pro transformaci uhelných regionů – Renata Eisenvortová (Seven Energy s.r.o.)
10.0010.15Aktuální informace tvorby BREF „Nakládání s těžebními odpady” – Hana Lorencová (Coal Services a.s.), Marcela Blahutová (MPO)
10.1510.30Aktuální téma ČBÚ – Vítězslav Urbanec (Český báňský úřad)
10.3010.45Diskuze
10.4511.05Přestávka
11.0511.35Představení nových a stávajících členů TU Státní zkušebna strojů a.s. pewag Czech s.r.o. UAVONIC CZ s.r.o.
11.3511.55Platnost stávajících stanovisek EIA po novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí – Daniel Bubák (GET s.r.o.)
11.5512.15Omezení těžby na 20 let – Mario Petrů (GET s.r.o.)
12.1512.30Nařízení vlády 401/2015 – podmínky vypouštění odpadních vod z průmyslu, vč. odvětví těžby – Lukáš Záruba, Evžen Zavadil (MŽP)
12.3012.45Využití geotermální energie ve smyslu horního zákona a vlivy těchto zařízení – Mario Petrů (GET s.r.o.)
12.4513.00Diskuze
13.0014.00Oběd
14.0014.30Představení nových a stávajících členů TU CleverMaps a.s. – Jak chytře na katastr a daně Euromines – METS 2018 Glendale s.r.o. – Dotační programy pro těžební průmysl
14.3015.00Kritické suroviny EU – Jaromír Starý (Česká geologická služba)
15.0015.20Potenciální zdroje lithia na území ČR – Jaromír Starý (Česká geologická služba)
15.2015.40Aktualizace a doplnění o další provozy Katalogu přírodního kameniva – Josef Godány, Petr Rambousek (Česká geologická služba)
15.4015.55Diskuze
15.5516.15Přestávka
16.1516.35Rekultivace a jejich možné úpravy z pohledu zákona o OZPF – Milan Boukal (Krajský úřad Pardubice, OŽPZ)
16.3516.50Aktuální otázky surovinové politiky – Pavel Kavina a Richard Nouza (MPO)
16.5017.05Praxe těžebních záměrů v Myanmaru – Daniel Bubák, Mario Petrů (GET s.r.o.)
17.0517.25Tradiční vápenictví v rumunském Banátu – Dalibor Všianský (Masarykova univerzita, PřF, ÚGV)
17.2517.40Diskuze
19.00  Neformální večeře s diskuzí

Pátek, 16. Března 2018

9.0011.00Exkurze