Podzimní Setkání těžařů 2023 a školení Nový stavební zákon

Ve dnech 8. – 10. listopadu se uskuteční odborná konference Setkání těžařů.

Na pravidelné podzimní Setkání Vás zveme do hotelového resortu Equitana v Martinicích blízko Březnice.

Jako součást středečního programu Setkání si Vám dovolujeme nabídnout odborné školení zaměřené na téma „Nový stavební zákon po jeho novelizaci specificky ve vztahu k těžebnímu sektoru“.

Účast na školení není podmíněna účastí na celé konferenci. Formulář podání přihlášky je jednotný. V případě účasti pouze na školení označte ve formuláři příslušnou položku.

Pro všechny registrované účastníky konference Setkání těžařů je školení zahrnuto v celkovém konferenčním poplatku.

Obsah školení:

  1. ZUR, ÚP – nutnost jejich změny, možnost stanovovat DP v nezastavěném území.
  2. Stanovení DP – nová úprava v horním zákoně.
  3. Změna využití území – vymezení území pro těžbu ložisek nevyhrazených nerostů.
  4. Řízení o povolení záměru – vyhrazené stavby.

Přednášející:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj; je členem Rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – Komise pro správní právo č. 2.

Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.

Čtvrtek, druhý konferenční den bude věnovaný odborným přednáškám a přehledu aktuálního dění v oboru. Podrobný program témat naleznete níže na stránce společně s přihláškou. Účastníkům budou před konáním akce zaslány bližší organizační informace. V programu si vyhrazujeme právo změn.

Páteční exkurze bude tematicky spjata s místní významnou těžbou uranu. Vydáme se například na šachtu č. 16 Háje nebo do nově otevřeného muzea na šachtě č. 11 Bytíz. Mimo to navštívíme také památné české poutní místo Svatou Horu. Plánovanou trasu exkurze si můžete prohlédnout ZDE.

K zajímavostem příbramského důlního revíru, kterých se exkurze dotýká, vyšel i článek v aktuálním čísle časopisu Minerální suroviny vydávaného Těžební unií v tištěné a elektronické podobě.


Pro zájemce nabízí Hotelový resort Equitana v Martinicích mnoho zážitkových aktivit, ať už sportovních nebo odpočinkových typu wellness, nebo například návštěvu místních stájí.

Program a přihláška jsou ke stažení níže.

Pokud máte zájem o firemní prezentaci v rámci přednáškového bloku, kontaktujte kancelář na e-mailu unie@tezebni-unie.cz.

Přihlášku na konferenci včetně školení zasílejte kanceláři Těžební unie do 31. října 2023.Foto: Equitana Hotel Resort


Hlavní mediální partner konference: