O Těžební unii

Těžební unie je zájmové sdružení působící v České republice od roku 1990.

Členy Těžební unie jsou:

  • Společnosti provozující těžbu nerostných surovin
  • Dovozci, výrobci a prodejci strojů a zařízení pro těžební průmysl
  • Společnosti zabývající se geologickou a projekční činností
  • Odborné vzdělávací instituce

K 1. 1. 2024 čítá počet členů Těžební unie 65 společností.

Hlavní činností Těžební unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování zákonů a vyhlášek, které se dotýkají těžebního oboru, a pořádání odborných konferencí a seminářů.

Těžební unie je od roku 2004 členem Evropské společnosti pro těžební průmysl, rudy a minerální suroviny Euromines, se kterou spolupracuje na:

  • členství v pracovních skupinách Euromines
  • ovlivňování legislativních procesů EU
  • implementaci legislativy EU
  • spoluorganizování vzdělávacích seminářů a konferencí
  • účasti na dobrovolných iniciativách těžebního průmyslu
  • účasti na mezinárodních konferencích a fórech

Kromě spolupráce s Euromines spolupracuje TU se Slovenským združením výrobcov kameniva a Polskim związkiem pracodawców producentów kruszyw (Polským svazem výrobců a prodejců kameniva).

Těžební unie pravidelně od roku 1994 vydává specializovaný časopis MINERÁLNÍ SUROVINY informující odbornou i laickou veřejnost o těžebním průmyslu a stavebnictví. Časopis plní cílenou úlohu spojovacího článku mezi zpracovateli přírodních stavebních materiálů a producenty strojů a zařízení. Vychází v tištěné podobě v nákladu 1300 kusů a je třikrát ročně rozesílán na více než tisíc adres. Navíc Těžební unie vydává měsíční elektronický Newsletter s aktuálními informacemi z těžebního průmyslu.

Těžební unie je organizátorem Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO. Přehlídka je výjimečná prezentací exponátů v prostředí lomu pod širým nebem.

První ročník byl uspořádán v roce 1995 ve Chvaleticích. Poslední XII. ročník EXPO Lesní lom se uskutečnil v roce 2018 ve vápencovém kamenolomu v Brně-Líšni. Cílem každého ročníku je představení nejmodernější techniky z oblasti těžebního průmyslu. V reálných pracovních podmínkách bylo možné vidět těžební stroje, prostředky na přípravu rubaniny, zařízení pro recyklaci stavebních materiálů, vozidla pro speciální účely, nakládací a přepravní techniku, terénní vozy a zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů.