Představitelé Těžební unie


Předseda představenstva

Ing. Pavel Fiala (LB MINERALS, s.r.o.)


Místopředseda představenstva

Ing. Robert Zelníček (Českomoravský štěrk, a.s.)


Členové představenstva

Dr. Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)

Ing. Josef Buvalič (LB MINERALS, s.r.o.)

Ing. Otakar Veselý ml. (Kámen a písek, spol. s r.o.)

Ing. Stanislav Fojtů (CEMEX Sand, k.s.)

Ing. Svatopluk Zástěra (EUROVIA Kamenolomy, a.s.)

Mgr. Pavel Kotásek (MND a.s.)

RNDr. Tomáš Pechar (G E T s.r.o.)


Ředitelka pro legislativu a vnější vztahy

Mgr. Marcela Hrbáčková


Kontrolní a revizní komise

Ing. Jan Fiala, Ing. František Fraus, CSc., Ing. Lukáš Horák


Kancelář

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. – vedoucí kanceláře

MgA. Eliška Houzarová