Představitelé Těžební unie

Představenstvo Těžební unie

Předseda představenstva
Ing. Pavel Fiala (LB Minerals, s.r.o.)

Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Kotrba (Strojírny Podzimek, s.r.o.)

Členové
Ing. Josef Buvalič (LB Minerals, s.r.o.)
Dr. Renata Eisenvortová (Seven Energy)
Ing. Stanislav Fojtů (CEMEX Sand, k.s.)
Ing. Radim Lex (LOMY MOŘINA spol. s r.o.)
Ing. Tomáš Pechar (GET s.r.o.)
Ing. Otakar Veselý ml. (Kámen a písek, spol. s r.o.)
Ing. Robert Zelníček (Českomoravský štěrk, a.s.)

Kancelář Těžební unie

Vedoucí kanceláře
Mgr. Šárka Koníčková

Kontrolní a revizní komise

Předseda 
Ing. Martin Ludvík Ph.D. (Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.)

Členové 
Ing. František Fraus, CSc. (Hornická společnost podkrušnohorské oblasti)
Ing. Lukáš Horák (Sklopísek Střeleč, a. s.)