book writer for hire coursework writer

Představitelé Těžební unie


Předseda představenstva

Ing. Pavel Fiala (LB MINERALS, s.r.o.)


Místopředseda představenstva

Ing. Jiří Kotrba (Strojírny Podzimek, s.r.o.)


Členové představenstva

Ing. Josef Buvalič (LB MINERALS, s.r.o.)

Dr. Renata Eisenvortová (Sev.en Energy AG)

Ing. Stanislav Fojtů (CEMEX Sand, k.s.)

Ing. Bc. Radim Lex (LOMY MOŘINA spol. s r.o.)

RNDr. Tomáš Pechar (G E T s.r.o.)

Ing. Otakar Veselý ml. (Kámen a písek, spol. s r.o.)

Ing. Robert Zelníček (Českomoravský štěrk, a.s.)


Ředitelka pro legislativu a vnější vztahy

Mgr. Marcela Hrbáčková


Kontrolní a revizní komise

Ing. Martin Ludvík, Ph.D., Ing. František Fraus, Ing. Lukáš Horák


Kancelář

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. – vedoucí kanceláře

MgA. Eliška Houzarová