Akce Těžební unie

Těžební unie pořádá pravidelně 2x ročně – na jaře a na podzim – třídenní konferenci Setkání těžařů. Setkání těžařů je určeno nejen členům TU, ale všem zástupcům těžebního průmyslu z České republiky, ale i ze Slovenska a ostatních zemí. Stálými účastníky jsou také výrobci a prodejci strojů, geologové, zástupci státní správy nebo vzdělávacích institucí. Konferenční program obsahuje zpravidla přednášky z české a evropské legislativy, nechybí témata jako životní prostředí, bezpečnost práce, technologie atd. V pátek je vždy pro účastníky Setkání těžařů připravena zajímavá exkurze s těžební nebo geologickou tématikou.

Těžební unie realizuje každé dva roky EXPO – Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví.