Akce Těžební unie

Těžební unie pořádá pravidelně 2x ročně – na jaře a na podzim – třídenní konferenci Setkání těžařů. Setkání těžařů je určeno nejen členům TU, ale všem zástupcům těžebního průmyslu z České republiky, ale i ze Slovenska a ostatních zemí. Stálými účastníky jsou také výrobci a prodejci strojů, geologové, zástupci státní správy nebo vzdělávacích institucí. Konferenční program obsahuje zpravidla přednášky z české a evropské legislativy, nechybí témata jako životní prostředí, bezpečnost práce, technologie atd. V pátek je vždy pro účastníky Setkání těžařů připravena zajímavá exkurze s těžební nebo geologickou tématikou.

Těžební unie realizuje každé dva roky Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO, který se řadí k prestižním přehlídkách těžebního průmyslu v Evropě. Ročník 2020 musel být bohužel kvůli koronavirovým opatřením přesunut.

Ve spolupráci s Euromines organizovala Těžební unie v roce 2019 mezinárodní konferenci Udržitelná těžba pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého báňského úřadu.

Zelený most je soutěžní přehlídka pořádaná Těžební unií o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace, sanace). Zatím proběhly čtyři ročníky (2007, 2008, 2012, 2016).