Odborníci z EU se shodují: Těžba je obor budoucnosti

Tisková zpráva: Brno, 15. 11. 2019.

Na 110 evropských odborníků diskutovalo o možnostech moderní a udržitelné těžby nerostů. Uhlíková neutralita, moderní energetika, inovativní přístupy i atraktivní pracovní příležitosti pro mladé talenty – to jsou cesty, kudy těžařské firmy v Evropě zkoušejí jít. Své zkušenosti sdíleli v rámci mezinárodní konference Udržitelná těžba ve dnech 6. – 8. listopadu v Brně. Největší výzvou je podle většiny ukázat těžbu nerostů jako atraktivní obor s budoucností.

„Málokdo si dnes uvědomuje, že současné bohatství evropské společnosti je a do budoucna bude spojeno s využíváním nerostných surovin. Komunikační technologie, stavebnictví, energetika to jsou všechno obory, které se bez těžby nerostů neobejdou. Na těžařích je zajistit, aby jejich produkce byla maximálně šetrná k životnímu prostředí i k potřebám dotčených komunit,“ řekl Pavel Fiala, předseda představenstva Těžební unie, která společně s evropskou asociací těžebního průmyslu Euromines konferenci pořádala. 

Zástupci těžebních a strojírenských firem, ministerstev, Evropské komise, univerzit i odborných sdružení zaměstnavatelů i zaměstnanců diskutovali také možnosti, jak podpořit vzdělávání v těžebních oborech. Shodli se na tom, že je potřeba těsněji spolupracovat s univerzitami i příslušnými ministerstvy tak, aby studijní programy více odrážely potřeby zaměstnavatelů. Také investice vyžadují podle účastníků nový přístup – je nutné směrovat je do vývoje chytrých, klimaticky neutrálních a udržitelných řešení s ohledem na rostoucí globální konkurenci. Jejich výše se podle některých bude muset až zdvojnásobit.

Při řešení otázek udržitelnosti těžebního průmyslu chtějí organizátoři i nadále spolupracovat se zástupci odborníků ze státní správy, nevládních neziskových organizací, zástupci zaměstnanců či zaměstnavatelů i akademiky.