Setkání těžařů

Setkání těžařů je konferenční akce, kterou pořádá Těžební unie 2 x ročně na různých zajímavých místech České republiky, zpravidla  od středy do pátku.

Setkání těžařů je určeno nejen pro členy Těžební unie, ale jsou na něj zváni všichni těžaři, dodavatelé technologií, geologové, zástupci státní správy i vzdělávání.

Tématické zaměření konference je různorodé, organizátoři se snaží zařazovat příspěvky na aktuální témata. Nejčastěji k české i evropské legislativě, bezpečnosti, životnímu prostředí, technologiím…

V pátek je pro účastníky vždy připravena exkurze.