Podzimní Setkání těžařů 2021

Konference Podzimní Setkání těžařů se uskutečnila v termínu 6.-8. října v Parkhotelu v Hluboké nad Vltavou.

Níže předkládáme podrobný program:

9:00 – 9:05  Přivítání spřátelených organizací a významných hostů

9:05 – 9:30  Aktuální informace o činnosti Těžební unie Memorandum o spolupráci se ZSDNP

9:30 – 10:00   Aktuální informace z ČBÚ Ing. Martin Štemberka, Ph.D. PhDr. JUDr. Vítězslav Urbanec, Ph.D. (Český báňský úřad)

10:00 – 10:20  Nedostatek stavebních materiálů a požadavky na jeho kvalitu Ing. Petr Svoboda (Sdružení pro výstavbu silnic)

10:20 – 10:40  Plány staveb a možnosti dodávek surovin Ing. Josef Godány, RNDr. Petr Rambousek (Česká geologická služba)

11:00 – 11:50  Představení nových a stávajících členů Těžební unie MND a.s.TVAR COM, spol. s r.o. RVS Chodov, s.r.o. Fluid Engineering a.s. EVOTECH s.r.o. KNA Advisory services s.r.o. Státní zkušebna strojů a.s.

11:50 – 12:10  Aktuální situace v EU  Dr. Renata Eisenvortová  (Sev.en Services s.r.o.)

12:10 – 12:30  Novinky v environmentální legislativě od té doby, co jsme se neviděli  Ing. Daniel Bubák, Ph.D. (GET s.r.o.)

12:30 – 12:50  Vývoj nástrojů pro minimalizaci rizik kontaminace ovzduší respirabilními azbestovými vlákny uvolňovanými   lidskou činností z horninového prostředí (AZROCK) Ing. Leona Vavro, Ph.D. (Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.)

14:00 – 14:30  Surovinová politika ČR – aktuální informace Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D. Mgr. Pavel Kavina, Ph.D. (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

14:30 – 14:50   Vodní koridor DOL v kontextu zadržení a ochrany vod v krajině Ing. Michael Trnka (AQUATIS a.s.)

14:50- 15:10  Voda a stavební zákonMgr. Lukáš Záruba (Ministerstvo životního prostředí)

15:10 – 15:30  Současný stav oboru Těžba nerostných surovinDoc. Mária Jarolimová, Ph.D. (Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava)

15:50 – 16:10  3D model lomu Vícenice – ukázka modelovacího softwaru Leapfrog Mgr. Vojtěch Wertich, Ph.D.(PřF, Masarykova univerzita), Mgr. Sebastian Hreus (COLAS CZ, a.s.)

16:10 – 16:30   PR pro posilu hornictví   

Přednášky jsou k dispozici v sekci VSTUP PRO ČLENY (zde) nebo na vyžádání v kanceláři TU.