Seminář Geologické a horní právo v praxi těžaře II.

V rámci vzdělávacího cyklu zaměřeného na legislativu pořádá Těžební unie navazující seminář Geologické a horní právo v praxi těžaře II. Dvoudenní odborný seminář se uskuteční v termínu 10.–11. října 2023 v hotelu OREA Resort Santon v Brně.

Účelem vzdělávacích seminářů je získat ucelený přehled o „povolovacích“ procesech při hornické činnosti a jsou pojaty i pro začátečníky v této oblasti. U jednotlivých témat jsou pro srovnání a představu uváděny případy z praxe a upozornění na časté chyby.

Přihlášku k účasti zasílejte do středy 4. října na email unie@tezebni-unie.cz. Účast bude následně potvrzena kanceláří Těžební unie.


Ubytování si účastníci zajišťují vlastním způsobem a není součástí přihlášky.


Hlavní školitelé:

Oblast geologického a horního práva: Mgr. Marcela Hrbáčková (Těžební unie)

Praktické otázky při zpracování dokumentace; základní informace o krocích v procesu EIA: RNDr. Tomáš Pechar (G E T s.r.o), Ing. Daniel Bubák, Ph.D. (G E T s.r.o), Mgr. Irena Masáková (G E T s.r.o)


Podrobný program semináře a přihláška jsou k dispozici ke stažení níže: