Minerální suroviny

Časopis MINERÁLNÍ SUROVINY je specializovaným časopisem zabývajícím se problematikou těžby, zpracováním a zušlechtěním stavebních materiálů. Je distribuován zdarma a je zaměřený na těžební průmysl a stavebnictví. Časopis je oficiálním periodikem Těžební unie, zájmového sdružení především českých těžebních organizací.

Hlavní tématické okruhy

  • těžba a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene, výroba cementu, betonu, cihel, asfaltu apod.
  • stroje a zařízení pro těžební průmysl
  • silniční stavitelství a doprava
  • hospodářství a právo
  • použití kameniva a těžených stavebních materiálů
  • ochrana životního prostředí, rekultivace a revitalizace

Nové vědecké poznatky a technický vývoj v těchto oborech jsou vedoucími tématy zpravodajství. MINERÁLNÍ SUROVINY ukazují dění na regionálních trzích a přináší informace o národním průmyslu a sdruženích v jednotlivých státech.

Aktuální reportáže z veletrhů a výstav v tuzemsku i v cizině, stejně jako informace o nových strojích, speciálních zařízeních a přístrojích jsou těžiště našeho zpravodajství. Snažíme se také přinášet informace od výrobců z ostatních států.

MINERÁLNÍ SUROVINY takto plní cílenou úlohu spojovacího článku mezi zpracovateli přírodních stavebních materiálů a producenty strojů a zařízení.

MINERÁLNÍ SUROVINY  jsou vydávány česky, slovensky a vybrané články v anglickém překladu.

Témata 2022

  • Rozvojové plány firem v době post covidové
  • Výzvy pro české předsednictví EU z pohledu těžebního průmyslu
  • Suroviny jako nezbytná součást stavebnictví
  • Rekultivace a proměny krajiny

Vydavatel

Těžební unie

Sídlo (není adresa kanceláře)

Slavíčkova 827/1a
638 00 Brno, Lesná
Česká republika

Adresa kanceláře a korespondenční adresa:

Bohunická 493/81
619 00 Brno-jih
Česká republika
MK ČR E 8265, ISSN 1212 – 7248

Redakce

Šéfredaktor: Mgr. Šárka Koníčková, konickova@tezebni-unie.cz, tel: +420 602 226 305
MgA. Eliška Houzarová, unie@tezebni-unie.cz, tel: +420 774 726 265

www.tezebni-unie.cz

Inzerce

Česká republika

Mgr. Šárka Koníčková
Bohunická 493/81
619 00 Brno-jih

tel: +420 602 226 305

unie@tezebni-unie.cz 
www.tezebni-unie.cz

Polsko

Dr. ing. Szymon Modrejewski
„Poltegor – Instytut“
Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ul. Parkowa 25, PL – 51-616 Wrocław
tel: +48 71 348 82 15
fax: +48 71 348 43 20
e-mail: szymon.modrzejewski@igo.wroc.pl

Ostatní státy EU

Hans-Joachim Müller
Media – Service International
Niedernhart 17, D – 94113 Tiefenbach
tel: +498 546 973 744
fax: +498 546 973 745
e-mail: info@hjm-media.de

Ročník / Rok
24. ročník / 2022

Počet vydání
4x ročně.

Archiv časopisu
Jednotlivá čísla časopisu si můžete prohlédnout zde.