Minerální suroviny

MINERÁLNÍ SUROVINY vycházejí již od roku 1994 a jsou specializovaným časopisem zabývajícím se problematikou těžby, zpracování a zušlechtění stavebních materiálů, především v České republice a Slovenské republice. Za cíl si kladou informovat odbornou i laickou veřejnost o těžebním průmyslu a stavebnictví.

Jde o oficiální periodikum zájmového sdružení Těžební unie, jehož hlavními činnostmi jsou reprezentace těžebního oboru, úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování zákonů a vyhlášek, a dále pořádání odborných seminářů a konferencí.

Časopis plní cílenou úlohu spojovacího článku mezi zpracovateli přírodních stavebních materiálů a producenty strojů a zařízení. Vychází v tištěné podobě v nákladu 1200 kusů a je třikrát ročně rozesílán na více než tisíc adres. Prostřednictvím publikované inzerce umožňuje oslovit zákazníky napříč oblastí těžebního, stavebního nebo strojního průmyslu.


Hlavní tématické okruhy

  • Těžba a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene apod.
  • Stroje a zařízení pro těžební průmysl
  • Stavitelství a doprava
  • Ochrana životního prostředí, rekultivace a revitalizace
  • Hornické památky a další, například ložiskové a geologické zajímavosti
  • Aktuality z veletrhů, výstav, přehled o nových odborných publikacích apod.


Vydavatel

Těžební unie

Sídlo (není adresa kanceláře)

Slavíčkova 827/1a
638 00 Brno, Lesná
Česká republika

MK ČR E 8265, ISSN 1212 – 7248

Adresa kanceláře a korespondenční adresa:

Bohunická 493/81
619 00 Brno-jih
Česká republika


Redakce

Šéfredaktorka: Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D., konickova@tezebni-unie.cz, tel: +420 602 226 305
MgA. Eliška Houzarová, unie@tezebni-unie.cz, tel: +420 774 726 265


Inzerce

Česká republika

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D.

Bohunická 493/81
619 00 Brno-jih

tel: +420 602 226 305

unie@tezebni-unie.cz 
www.tezebni-unie.cz

Polsko

Dr. ing. Szymon Modrejewski
„Poltegor – Instytut“
Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ul. Parkowa 25, PL – 51-616 Wrocław
tel: +48 71 348 82 15
fax: +48 71 348 43 20
e-mail: szymon.modrzejewski@igo.wroc.pl

Ostatní státy EU

Hans-Joachim Müller
Media – Service International
Niedernhart 17, D – 94113 Tiefenbach
tel: +49 8546 973 744
fax: +49 8546 973 745
e-mail: info@hjm-media.de

Ročník / Rok
26. ročník / 2024

Počet vydání
4x ročně.

Archiv časopisu
Jednotlivá čísla časopisu si můžete prohlédnout zde.