Ohlédnutí za jarním Setkáním těžařů

Ve dnech 10.–12. dubna 2024 se ve Vinařství U Kapličky v Zaječí uskutečnila odborná konference Setkání těžařů.

Úvodní den konference zahájili zástupci Těžební unie Ing. Pavel Fiala a Mgr. Pavel Kotásek za účasti hejtmana Mgr. Jana Grolicha, který poskytl nad konferencí Setkání těžařů záštitu Jihomoravského kraje.

Odborný program konference přinesl nové informace zejména z oblasti legislativy, vývoje situace v rámci EU, odborného vzdělávání v oboru nerostných surovin, nebo k tématům zaměřeným na technologická řešení těžby či využití důlních vod. Představilo se i hodonínské Muzeum naftového dobývání a geologie a Moravské zemské muzeum s výstavou minerálů.

Nově zařazená odpolední diskuse se zástupci významnými pro těžební sektor se zaměřila na témata spjatá s Budoucností těžebního sektoru a zajištění surovin pro ekonomiku ČR. Jednotlivá podtémata měli členové Těžební unie možnost diskutovat se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva životního prostředí, Státní báňské správy, České geologické služby, Jihomoravského kraje a Svazu měst a obcí. V diskusi byly zastoupeny i další oborové svazy – Sdružení pro výstavbu silnic, Svaz kameníků a kamenosochařů, Svaz výrobců cementu, Zaměstnavatelský svaz důlního a naftového průmyslu, nebo Slovenské združenie výrobcov kameniva. Stejně jako zástupci vzdělávacích institucí, Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava a Masarykovy univerzity.

O závěrečný program konference – exkurzi na vrtnou soupravu u obce Krumvíř – projevili účastníci velký zájem. Ve spolupráci s pracovníky MND a.s. byla umožněna komentovaná prohlídka vrtné soupravy na průzkumném vrtu, který je realizován za účelem vyhledávání ložiska ropy a zemního plynu.

Teze ze Setkání těžařů a diskuse u kulatého stolu „Budoucnost těžebního sektoru a zajištění surovin pro ekonomiku ČR“ naleznete ZDE v odkazu.

Usnesení a zápis z valné hromady, která se uskutečnila ve středu 10. dubna, jsou k nahlédnutí ve členské sekci. Nemáte-li jako členská společnost k dispozici vstupní heslo, kontaktujte kancelář.

Děkujeme všem za hojnou účast a budeme se těšit na podzimní Setkání těžařů ve dnech 6. – 8. listopadu v Hotelu Element u Lipenského jezera.Děkujeme partnerům konference: