Program a přihlášení na konferenci Setkání těžařů jsou zveřejněny


Zveme Vás k účasti na pravidelném jarním Setkání těžařů, které se uskuteční v termínu 10. – 12. dubna 2024 ve známém moravském Vinařství U Kapličky v Zaječí.

Ve středu 10. dubna se pro členské společnosti bude konat valná hromada Těžební unie.

Hlavní konferenční den, čtvrtek 11. dubna, je věnován odborným přednáškám. V odpoledním bloku bude navíc zařazena moderovaná diskuse Budoucnost těžebního sektoru a zajištění surovin pro ekonomiku ČR vedená formou „kulatého stolu“, u kterého budou přítomni pozvaní zástupci institucí významných pro další rozvoj těžebního sektoru. Do diskuze se mohou zapojit i účastníci v auditoriu prostřednictvím možnosti položit otázku k danému tématu.

Během páteční exkurze 12. dubna se vydáme na prohlídku vrtné soupravy Bentec 350 společnosti MND a.s. na vrtu Krumvíř 3, projektovaného do hloubky 4 340 m.

Program konference, formulář pro registraci k účasti a všechny podrobnější informace naleznete v následujícím odkazu ZDE. Přihlášení je možné do středy 3. dubna 2024.


Foto: Vinařství U Kapličky