Odborná sekce pro recyklaci

Rádi bychom informovali, že byla ustanovena Odborná sekce pro recyklaci. Podnětem pro založení byla potřeba upozorňovat na chybějící legislativu v oblasti ukládání a využívání odpadů a recyklovaných materiálů. Tato iniciativa byla vyvolána zejména skutečností, že dochází k ukládání produktů charakteru strusky, dováženého, mimo jiné, ze zahraničí, který nemá odpovídající atesty.

Účel odborné skupiny:

  • Účast kompetentního partnera za Těžební unii pro řešení problémů s ukládáním a využíváním recyklátů při jednání s příslušnými státními a krajskými institucemi (např. spoluúčast na sestavení vyhlášek o recyklátech).
  • Odborná informovanost a vzdělávání členů odborné skupiny v projektech implementace ukládky inertních materiálů a zařízení k využití odpadů na lomech všeobecně.
  • Sledování legislativních změn.

Odborný tým pro recyklaci:

Ing. Milan Pajdla (KAMENOLOMY ČR s.r.o.) – vedoucí týmu

Ing. Tomáš Bína (Českomoravský štěrk, a.s.)

prof. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D. (VŠB-TUO)

Ing. Jiří Čížek (BEST, a.s.) 

Ing. Pavel Dalecký (TVAR COM, spol. s.r.o.)

Ing. Pavel Fučík (Kámen a písek, spol. s r.o.)

Václav Holeček (SILO TRANSPORT, a.s.)

Ing. Roman Koukol (KAMENOLOMY ČR s.r.o.)

Ing. Miroslav Majer (LB MINERALS, s.r.o.)

Ing. Pavel Velický, Ph.D. (Rekultivace-Recyklace s.r.o.)

Ing. Oto Vrána (CEMEX Sand, k.s.)

Ing. Ondřej Vrbík (Vrbík s.r.o.)

doc. Ing. Dušan Stehlík, Ph.D. (VUT Brno)