Vítáme nového člena v Těžební unii

Je nám ctí přivítat mezi členy Těžební unie společnost BEST, a.s.Společnost vznikla v roce 1990 a dlouhých 31 let se stále rozrůstala a získávala na popularitě.

V roce 2021 společnost přešla jako samostatný subjekt pod mateřskou společnost DEK a.s.

Ke dnešku vlastní společnost BEST, a.s. celkem pět pískoven, z nichž jsou aktuálně v provozu tři.

Soustřeďuje se především na výrobu kameniva do betonu, jelikož beton je východiskem pro všechny vyráběné cílové produkty jako jsou dlažby, ploty, obrubníky, ztracené bednění, kanalizační prvky atd…

Na provozovnách je vytěžená surovina zpracovávána na mobilních i na stabilních linkách. Kamenivo je dále upraveno pomocí drtičů na frakce 0/4 a 4/8. Z těžebních technologií je v provozu plovoucí korečkový bagr a dále korečkový, pasový bagr firmy BEYER. Společnost BEST, a.s. disponuje i vlastní zkušebnou kameniva.

Od členství v Těžební unii společnost očekává především aktivní navázání kontaktů s ostatními členy. Budeme s potěšením pracovat na tom, abychom této výzvě dostáli.