Sportovní den

Letos jsme uskutečnili poprvé akci s názvem Sportovní den, kde mohli účastníci v průběhu různých sportovních a zábavných aktivit neformálně diskutovat a měli prostor navázat vzájemnou spolupráci. Doufáme, že se akce stane příjemnou tradicí i v dalších letech.

Neformální sportovní setkání spojené s grilováním a večerním opékáním špekáčků u otevřeného ohně se uskutečnilo ve čtvrtek 3. září 2020 od 13 hodin v rekreačním středisku Pod Templštýnem v údolí řeky Jihlavy. Na programu byly různé sportovní disciplíny (nohejbal, pétanque, kroket, střelba ze vzduchovky, šplh na tyči, rýžování zlata atd.). Účastníci si zpestřili odpoledne procházkou na blízkou zříceninu hradu Templštýn. Ohlédnutí za akcí najdete zde.

Vemte své kolegy a přijeďte se pobavit i v příštím roce!