O Těžební unii

Těžební unie je zájmové sdružení působící v České republice od roku 1990.

Členy Těžební unie jsou:

  • Společnosti provozující těžbu nerostných surovin
  • Dovozci, výrobci a prodejci strojů a zařízení pro těžební průmysl
  • Společnosti zabývající se geologickou a projekční činností
  • Odborné vzdělávací instituce

K 1. 5. 2024 čítá počet členů Těžební unie 64 společností.

Hlavní činností Těžební unie je úzká spolupráce s orgány státní správy na připomínkování zákonů a vyhlášek, které se dotýkají těžebního oboru, a pořádání odborných konferencí, seminářů a školení.

Těžební unie je organizátorem Mezinárodního demonstračního veletrhu strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví EXPO. Přehlídka je výjimečná prezentací exponátů v prostředí lomu pod širým nebem.

První ročník byl uspořádán v roce 1995 ve Chvaleticích. Poslední XIII. ročník EXPO Lesní lom se uskutečnil v roce 2023 ve vápencovém kamenolomu v Brně-Líšni. Cílem každého ročníku je představení nejmodernější techniky z oblasti těžebního průmyslu. V reálných pracovních podmínkách bylo možné vidět těžební stroje, prostředky na přípravu rubaniny, zařízení pro recyklaci stavebních materiálů, vozidla pro speciální účely, nakládací a přepravní techniku, terénní vozy a zařízení pro ekologický provoz těžebních závodů.