book writer for hire coursework writer

Po těžbě vrací krajinu do kondice člověk i příroda

Obnovu krajiny po těžbě si v České republice aktuálně žádá území o rozloze 58 tisíc fotbalových hřišť. Nemusí to být vždy rozsáhlé povrchové hnědouhelné lomy, obnova je potřeba i na menších plochách kamenolomů a lomů na štěrky a písky či jiné nerostné suroviny. Rekultivace je nedílnou součástí hornické činnosti a zodpovědností každého těžaře.

Čtěte více