Zelený most

zeleny most

Soutěžní přehlídka o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor(rekultivace, renaturalizace, sanace). Předmětem soutěže jsou projekty na jakýkoliv druh rekultivace prostor povrchové těžby, který se již začal realizovat, jeho realizace probíhá nebo je již dokončena. Cílem soutěže je představit odborné i laické veřejnosti nejlepší rekultivační projekty prováděné na území České republiky a pozměnit tak negativní názor na těžební průmysl.

Nejlepší přihlášené projekty jsou prezentovány na semináři Těžební unie Setkání těžařů, v časopise Minerální suroviny a u mediálních partnerů soutěže. Výsledky soutěže jsou pak samostatně zveřejněny v publikaci Zelený most, kde jsou prezentovány všechny přihlášené práce, mimo těch, které porota vysloveně odmítla.

Kritéria hodnocení

  • funkční začlenění do okolní krajiny,
  • urbanistické začlenění,
  • dlouhodobý přínos záměru,
  • přírodovědný potenciál,
  • ekonomická náročnost.

Hodnocení porotou probíhá ve dvou fázích. Po první fázi porota vybrané lokality osobně navštíví.