Jarní Setkání těžařů 2019

Jarní Setkání těžařů proběhlo 3.-5. dubna 2019, v Hotelu Lions v Nesuchyni.

Okruhy konferenčního programu:

  • Evropská legislativa
  • Aktuální informace z ČBÚ
  • Surovinová politika ČR
  • Nové mapové aplikace ČGS
  • Životní prostředí
  • Aktuálně MŽP

Exkurze do kamenolomu Brant u Rakovníka  – prohlídka nové technologické linky.

SOUBORY KE STAŽENÍ

Státní zkušebna strojů