Minerální suroviny

Časopis MINERÁLNÍ SUROVINY je specializovaným časopisem zabývajícím se problematikou těžby, zpracováním a zušlechtěním stavebních materiálů. Je distribuován zdarma a je zaměřený na těžební průmysl a stavebnictví. Časopis je oficiálním periodikem Těžební unie, zájmového sdružení především českých těžebních organizací.

Hlavní tématické okruhy

  • těžba a zpracování štěrku, štěrkopísku, písku, drceného kameniva, přírodního kamene, výroba cementu, betonu, cihel, asfaltu apod.;
  • stroje a zařízení pro těžební průmysl;
  • silniční stavitelství a doprava;
  • hospodářství a právo;
  • použití kameniva a těžených stavebních materiálů;
  • ochrana životního prostředí, rekultivace a revitalizace.

Nové vědecké poznatky a technický vývoj v těchto oborech jsou vedoucími tématy zpravodajství. MINERÁLNÍ SUROVINY ukazují dění na regionálních trzích a přináší informace o národním průmyslu a sdruženích v jednotlivých státech.

Aktuální reportáže z veletrhů a výstav v tuzemsku i v cizině, stejně jako informace o nových strojích, speciálních zařízeních a přístrojích jsou těžiště našeho zpravodajství. Snažíme se také přinášet informace od výrobců z ostatních států.

MINERÁLNÍ SUROVINY takto plní cílenou úlohu spojovacího článku mezi zpracovateli přírodních stavebních materiálů a producenty strojů a zařízení.

MINERÁLNÍ SUROVINY  jsou vydávány česky, slovensky a vybrané články v anglickém překladu.

Vydavatel

Těžební unie
Slavíčkova 827/1A
CZ – 638 00 Brno
MK ČR E 8265, ISSN 1212 – 7248

Redakce

Šéfredaktor: Ing. František Janáč, Ph.D.
Mgr. Šárka Koníčková, konickova@tezebni-unie.cz 
Mgr. Lenka Dziková, dzikova@tezebni-unie.cz 
www.tezebni-unie.cz

Inzerce

Česká republika

Mgr. Šárka Koníčková
Těžební unie
Slavíčkova 827/1A, CZ – 638 00 Brno
tel: +420 525 193 411
fax: +420 545 211 014
unie@tezebni-unie.cz 
www.tezebni-unie.cz

Polsko

Dr. ing. Szymon Modrejewski
„Poltegor – Instytut“
Instytut Górnictwa Odkrywkowego
ul. Parkowa 25, PL – 51-616 Wrocław
tel: +48 71 348 82 15
fax: +48 71 348 43 20
e-mail: szymon.modrzejewski@igo.wroc.pl

Ostatní státy EU

Hans-Joachim Müller
Media – Service International
Niedernhart 17, D – 94113 Tiefenbach
tel: +498 546 973 744
fax: +498 546 973 745
e-mail: info@hjm-media.de

Ročník / Rok
23. ročník / 2021

Počet vydání
4x ročně.

Archiv časopisu
Jednotlivá čísla časopisu si můžete prohlédnout zde.

Soubory ke stažení

Od ledna 2021 došlo k výraznému snížení cen inzerce v časopisu! Rovněž kvůli posunutí termínu veletrhu EXPA bylo sloučeno číslo 2 a 3. Více v příloze: