Setkání těžařů

Setkání těžařů je tradiční odborná konference, kterou pořádá Těžební unie 2x ročně na různých místech České republiky.

Setkání těžařů je určeno nejen pro členy Těžební unie, ale jsou na něj zváni i další zástupci těžebních společností, dodavatelé strojů, technologií, ale také odborní pracovníci a představitelé státní správy, vzdělávacích institucí a mnozí další.

Tématické zaměření konference je různorodé, organizátoři se snaží zařazovat příspěvky na aktuální témata. Nejčastěji k české i evropské legislativě, bezpečnosti, životnímu prostředí, technologiím…

V pátek je pro účastníky vždy připravena exkurze.