Představitelé Těžební unie


Předseda představenstva

Mgr. Pavel Kotásek (MND a.s.)


Místopředseda představenstva

Ing. Robert Zelníček (Českomoravský štěrk, a.s.)


Členové představenstva

Dr. Renata Eisenvortová (Severní energetická a.s.)

Ing. Josef Buvalič (LB MINERALS, s.r.o.)

Ing. Pavel Fiala (LB MINERALS, s.r.o.)

Ing. Otakar Veselý ml. (Kámen a písek, spol. s r.o.)

Ing. Stanislav Fojtů (CEMEX Sand, k.s.)

Ing. Svatopluk Zástěra (EUROVIA Kamenolomy, a.s.)

RNDr. Tomáš Pechar (G E T s.r.o.)


Ředitelka pro legislativu a vnější vztahy

Mgr. Marcela Hrbáčková


Kontrolní a revizní komise

Ing. Jan Fiala, Ing. František Fraus, CSc., Ing. Lukáš Horák


Kancelář

Mgr. Šárka Koníčková, Ph.D. – vedoucí kanceláře

konickova@tezebni-unie.cz 
+420 602 226 305

MgA. Eliška Houzarová

unie@tezebni-unie.cz 
+420 774 726 265