Podzimní Setkání těžařů 2023 a školení Nový stavební zákon

Ve dnech 8. – 10. listopadu se uskutečnila odborná konference Setkání těžařů.Pravidelné podzimní Setkání se konalo v hotelovém resortu Equitana v Martinicích u Příbrami.

Součástí středečního programu Setkání bylo odborné školení zaměřené na téma „Nový stavební zákon po jeho novelizaci specificky ve vztahu k těžebnímu sektoru“.

Obsah školení:

  1. ZUR, ÚP – nutnost jejich změny, možnost stanovovat DP v nezastavěném území.
  2. Stanovení DP – nová úprava v horním zákoně.
  3. Změna využití území – vymezení území pro těžbu ložisek nevyhrazených nerostů.
  4. Řízení o povolení záměru – vyhrazené stavby.

Přednášející:

JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada Odboru legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj; je členem Rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I – Komise pro správní právo č. 2.

Ing. Roman Vodný, Ph.D., ředitel Odboru územního plánování Ministerstva pro místní rozvoj, spoluautor návrhu novel stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek a návrhu nového stavebního zákona na úseku územního plánování, přednášející na Fakultě stavební ČVUT Praha, České zemědělské univerzitě Praha a na přípravě na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti pro správní činnost územní plánování, předseda zkušební komise pro ověřování zvláštní odborné způsobilosti na úseku územního plánování, místopředseda Autorizační rady ČKA.Čtvrtek, druhý konferenční den byl věnován odborným přednáškám a přehledu aktuálního dění v oboru. Podrobný program témat naleznete níže na stránce.

Páteční exkurze byla tematicky spjata s místní významnou těžbou uranu. Navštívili jsme šachty Háje, Bytíz a Dubenec. A mimo to také památné české poutní místo Svatou Horu.

K zajímavostem příbramského důlního revíru, kterých se exkurze dotýká, vyšel i článek v časopisu Minerální suroviny vydávaného Těžební unií v tištěné a elektronické podobě.■ Děkujeme partnerům podzimní konference Setkání těžařů, kterými se staly společnosti Českomoravský štěrk, a.s. a MND a.s.■ Hlavním mediálním partnerem konference byl■ Program konference:


Foto: Equitana Hotel Resort