Členové

Ascendum Stavební stroje Czech s. r. o.
AUSTRO Baumaschinen, s.r.o.
BEST, a.s.
BONAP – ICCZ s.r.o.
CB Destrukce s.r.o.
CEMEX Sand, k.s.
Česká asociace ložiskových geologů
Česká geologická služba
České štěrkopísky spol. s r.o.
Českomoravský štěrk, a.s.
Cihlářský svaz Čech a Moravy z.s.
CIME-bau, s.r.o.
EPO GEARMOT s.r.o.
Euro SITEX s.r.o.
EUROVIA Kamenolomy, a.s.
GEOMET s.r.o.
GEOREAL spol. s r.o.
G E T s.r.o.
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
Hornická společnost podkrušnohorské oblasti
Kalcit s.r.o.
Kámen a písek, spol. s r.o.
KAMENOLOMY ČR s.r.o.
KEESTRACK – CZ, s. r. o.
KERACLAY, a.s.
KERAMOST, a.s.
K M K GRANIT, a.s.
Krkonošské vápenky Kunčice, a.s.
LB MINERALS, s.r.o.
LOMY MOŘINA spol. s r.o.
M – SILNICE a.s.
MND a.s.
Moravské zemské muzeum
MOTOR-GEAR, a.s.
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
PETROMA KAMENOLOMY s.r.o.
Pro Sand Engineering s.r.o.
PSP Engineering a.s.
Reno Šumava a.s.
RENOMAG spol. s r.o.
RHI Magnesita Czech Republic a.s.
ROST group s.r.o.
RVS Chodov, s.r.o.
Sdružení hornických a hutnických spolků ČR
Sedlecký kaolin a. s.
Severní energetická a.s.
SEW-EURODRIVE CZ s.r.o.
Skanska a.s.
Sklopísek Střeleč, a. s.
Slezské kamenolomy a.s.
SSE Explo Česká republika s.r.o.
Státní zkušebna strojů a.s.
Střední uměleckoprůmyslová škola sochařská a kamenická, Hořice, příspěvková organizace
Strojírny Podzimek, s.r.o.
TAMTRON s.r.o.
TERRATEST s.r.o.
TVAR COM, spol. s.r.o.
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Hornicko-geologická fakulta
Weir Minerals Czech & Slovak, s.r.o.
Zemědělské družstvo Šonov u Broumova
Zeppelin CZ s.r.o.
Zkušebna kamene a kameniva, s.r.o.

Kontakty a bližší informace jsou k dispozici všem členům TU v zaheslované sekci zde.