Akce TU

Těžební unie pořádá pravidelně 2x ročně – na jaře a na podzim – na různých místech po celé ČR třídenní konferenci Setkání těžařů. Setkání těžařů je určeno nejen členům TU, ale všem zástupcům těžebního průmyslu nejen z celé České republiky, ale také ze Slovenska a ostatních zemí, stálými účastníky jsou také výrobci a prodejci strojů, zařízení a služeb, geologové, zástupci státní správy nebo vzdělávání. Konferenční program obsahuje zpravidla přednášky z české a evropské legislativy, nechybí témata jako životní prostředí, bezpečnost práce, technologie atd. V pátek je vždy pro účastníky Setkání těžařů připravena zajímavá exkurze s těžební/geologickou tématikou.

Těžební unie pořádá každé dva roky Mezinárodní demonstrační veletrh strojů a zařízení pro těžební průmysl, úpravnický průmysl a stavebnictví  EXPO, který se řadí k prestižním přehlídkách těžebního průmyslu v Evropě. Ročník 2020 musel být bohužel kvůli koronavirovým opatřením přesunut na rok 2022.

Těžební unie ve spolupráci s Euromines pořádala v roce 2019 mezinárodní konferenci Udržitelná těžba pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Českého báňského úřadu.

Zelený most je soutěžní přehlídka pořádaná Těžební unií o nejlepší projekt revitalizace těžebních prostor (rekultivace, renaturalizace, sanace). Zatím proběhly čtyři ročníky (2007, 2008, 2012, 2016).