Seminář Geologické a horní právo v praxi těžaře I.

V rámci vzdělávacího cyklu zaměřeného na legislativu pořádala Těžební unie odborný seminář Geologické a horní právo v praxi těžaře. Dvoudenní seminář absolvovala v hotelu OREA Resort Santon v Brně v termínu 24.–25. ledna 2023 první početná skupina zájemců. Problematika související s přípravou a vedením jednotlivých legislativních procesů potřebných pro zahájení a provozování těžby přilákala k významné účasti, čímž byl potvrzen přínos tohoto druhu seminářů a záměr pořádat další část. Pokračování se uskuteční ve druhé polovině roku 2023 a bude tematicky navazovat.

Účelem vzdělávacích seminářů je získat ucelený přehled o „povolovacích“ procesech při hornické činnosti a jsou pojaty i pro začátečníky v této oblasti. U jednotlivých témat jsou pro srovnání a představu uváděny případy z praxe a upozornění na časté chyby.


Hlavní školitelé:

Oblast geologického a horního práva: Mgr. Marcela Hrbáčková

Praktické otázky při zpracování dokumentace: RNDr. Tomáš Pechar