Vychází nové číslo časopisu Minerální suroviny 2+3/2023

Z obsahu aktuálního sloučeného čísla vybíráme příspěvky:

Důlně měřická dokumentace, její význam a jak s ní pracovat

Efektivní výroba plavených a za sucha tříděných koncentrátů kaolinu z ložisek blízkých a vzdálených

Perspektivy průmyslového získávání některých kritických surovin v ČR


Elektronická verze vydání 2+3/2023: