Ohlédnutí za veletrhem EXPO Lesní lom

13.–15. června 2023

Vápencový kamenolom v Brně-Líšni, který provozuje společnost Kalcit s.r.o., letos v polovině června poskytl prostor pro více než šedesát vystavovatelů z oborů dotýkajících se těžebního a stavebního průmyslu.

Oborové zastoupení

Kdo si nenechal přehlídku novinek od předních českých i světových značek ujít, měl možnost seznámit se se zástupci společností reprezentujícími oblast těžební, stavební a manipulační techniky. Dále s výrobci a dodavateli průmyslových řešení na zakázku a dodavateli strojů a zařízení pro těžbu a zpracování nerostných surovin, kteří představili široké portfolio doplňků a příslušenství. Mezi jinými například mobilní drtící a třídící techniku, recyklační zařízení, průmyslová síta, motory a převodovky, pneumatiky, ochranné řetězy, hydraulická příslušenství na bagry – kladiva, zemní vrtáky, demoliční nůžky aj. Nechyběli výrobci dopravních pásů, čerpadel a hydrocyklonů pro těžbu a zpracování minerálních surovin či společnosti orientující se na oblast vážících systémů pro obchod a průmysl. Mezi společnostmi se představili dodavatelské nebo projekční firmy a další specialisté z mnoha dalších oborů. Letos svého zástupce měla na veletrhu nově i těžební společnost Kamenolomy ČR s.r.o.

Veletrh zahájili v úterý 13. června zástupci Těžební unie, úvodního slova se ujal Mgr. Pavel Kotásek a úspěch celé akci popřáli pozvaní hosté – předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D. a také obchodní ředitel Veletrhů Brno Ing. Lukáš Helan. První výstavní den zpříjemnil vystavovatelům společenský večer, který se uskutečnil na klášterním nádvoří Augustiniánského opatství v samotném centru jihomoravské metropole. V rámci večera měli vystavovatelé možnost prohlédnout si jednu z nejstarších gotických bazilik v Brně.

Navázání na minulé ročníky

Velkou neznámou pro Těžební unii jako pořadatele bylo, v jakém rozsahu se podaří navázat po několikaleté odmlce, způsobené omezením a zákazem všech veřejných akcí. S odstupem lze říci, že většina společností známých jmen příležitost využila a o účast projevila zájem hned, jak zazněl první reálný záměr přehlídku opět uskutečnit. Ve výsledku lze pozitivně vyhodnotit zájem vystavovatelů srovnatelný s minulými ročníky, i když někteří z tradičních vystavovatelů chyběli. Pořadatele však potěšila přítomnost několika „nováčků“ reprezentujících neméně slavné značky, kteří se letos zúčastnili vůbec poprvé.

Etážový lom poskytl po tři dny jedinečnou výstavní atmosféru s expozicemi jednotlivých společností na ploše 3 500 m2. Originální prostor zahloubeného lomu si také vyžádal rozmístění výstavních míst do několika řad na třech patrech a pro návštěvníky pak povinnost nosit ochranné přilby, což pro řadu z nich jen podtrhlo jedinečnou povahu akce. Během 13. ročníku se úspěšně prezentovali mnozí vystavovatelé z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. K vydařené přehlídce pozitivně přispělo i příznivé počasí a pořadateli se potvrdilo, že přehlídka EXPO má na českém trhu stále svoje místo.

Premiéra strojů v Brně

Vystavovatelé si pro návštěvníky z řad široké veřejnosti připravili ukázky nejnovějších technických zařízení, které si mohli nejen prohlédnout, ale i na vlastní kůži vyzkoušet. K nejvíce atraktivním patřila bez pochyby ukázka práce kolových a pásových rypadel, nakladačů a damprů jihokorejské značky DEVELON, které se ujala společnost GARNEA a.s., výhradní dovozce do ČR, a představila tak v Brně stroje s novým názvem, dříve známé pod značkou DOOSAN.

Záštity, partneři veletrhu a mediální podpora

Na úspěchu veletrhu má velký podíl i podpora českých i zahraničních mediálních partnerů, jimiž byly časopisy, webové servery, zájmové organizace a vzdělávací instituce. Organizátora veletrhu, Těžební unii, současně velmi těší, že svou záštitu nad veletrhem EXPO převzal předseda Českého báňského úřadu Ing. Martin Štemberka, Ph.D., ministr průmyslu a obchodu Ing. Jozef Síkela, ministr dopravy Mgr. Martin Kupka, hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Jan Grolich, tehdejší hejtman Moravskoslezského kraje prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc. a primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková.

Na závěr nezbývá než poděkovat partnerům letošního ročníku – hlavnímu partnerovi veletrhu, společnosti TotalEnergies Marketing Česká republika s.r.o., Veletrhům Brno a společnostem Kalcit s.r.o. a CIME, s.r.o.

Fotogalerii veletrhu si můžete prohlédnout na www.expolesnilom.cz.