Přehled legislativní činnosti Těžební unie 9-12/2022

Informujeme, že podrobná zpráva o pravidelném monitoringu legislativních změn za období 9-12/2022 a legislativní výhled na rok 2023 jsou k nahlédnutí v sekci pro členy.