Odborná sekce pro recyklaci

Rádi bychom informovali, že byla ustanovena Odborná sekce pro recyklaci. Podnětem pro založení byla potřeba upozorňovat na chybějící legislativu v oblasti ukládání a využívání odpadů a recyklovaných materiálů. Tato iniciativa byla vyvolána zejména skutečností, že dochází k ukládání produktů charakteru strusky, dováženého, mimo jiné, ze zahraničí, který nemá odpovídající atesty.

Odborná sekce pro recyklaci:

  • Odborný tým pro řešení problémů s ukládáním a využíváním recyklátů.
  • Za Těžební unii se účastní jednání o dané problematice.
  • Sleduje legislativní změny a navrhuje připomínky a doporučení.

Odborný tým pro recyklaci:

Ing. Milan Pajdla (KAMENOLOMY ČR s.r.o.) – vedoucí týmu

Ing. Tomáš Bína (Českomoravský štěrk, a.s.)

Ing. Pavel Fučík (Kámen a písek, spol. s r.o.)

Ing. Roman Koukol (KAMENOLOMY ČR s.r.o.)

Ing. Ondřej Vrbík (Vrbík s.r.o.)