9. ročník soutěže Bohatství Země

Přírodovědecká a Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity vyhlašují 9. ročník multioborové soutěže

Bohatství Země

Soutěž je určena studentům středních škol, kteří se chtějí naučit a vyzkoušet si, jak zacházet se surovinami naší Země od počátku jejich těžby až po obchodování s nimi. Úkolem soutěžních týmů bude navrhnout nejvhodnější způsob těžby nerostných surovin z pohledu technologie a ekonomické výhodnosti se zohledněním sociálních a environmentálních aspektů těžby.

Týmy, které nejlépe obhájí své projekty, získají věcné ceny a přijetí bez přijímacích zkoušek na vybrané obory Masarykovy univerzity.

Více informací o všech pořádaných soutěžích zde.