Studium na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO

Aktuálně je možno podat přihlášku k přijímacímu řízení na Hornicko-geologické fakultě VŠB-Technické univerzity Ostrava pro akademický rok 2022/2023.

Hornicko-geologická fakulta nabízí, mimo jiné, studijní programy Těžba nerostných surovin nebo Ekonomika surovin.

Prostřednictvím kombinované formy studia lze zvýšit kvalifikaci stávajících zaměstnanců. Výhodu je možnost studovat na obou koncích republiky – v Mostě, nebo v Ostravě.


Pro bližší informace kontaktujte garanty nabízených studijních programů.


Přihláška ke studiu