Seminář Geologické a horní právo v praxi těžaře

V rámci nového vzdělávacího cyklu seminářů zaměřeného na legislativu pořádá Těžební unie první odborný seminář Geologické a horní právo v praxi těžaře.

Seminář se uskuteční v hotelu OREA Resort Santon v Brně v termínu 24.–25. ledna 2023.

Dvoudenní seminář bude orientovaný na znalost v oblasti geologického a horního práva potřebnou pro přípravu a vedení jednotlivých legislativních procesů.

Účelem vzdělávacích seminářů je získat ucelený přehled o „povolovacích“ procesech při hornické činnosti a jsou pojaty i pro začátečníky v této oblasti. U jednotlivých témat budou uváděny případy z praxe a upozornění na časté chyby.

Další ze seminářů se uskuteční ve druhé polovině roku 2023 a bude tematicky navazovat.


Hlavní školitelé:

Oblast geologického a horního práva: Mgr. Marcela Hrbáčková

Praktické otázky při zpracování dokumentace: RNDr. Tomáš Pechar

K tématům a diskusi budou přizváni také odborníci ze Státní báňské správy, Ministerstva životního prostředí a Ministerstva průmyslu a obchodu.


Přihlášky zasílejte do 18. ledna 2023 kanceláři Těžební unie na email unie@tezebni-unie.cz.