Recycling 2020, Brno, 15–16. října

Jubilejní 25. ročník mezinárodní konference Recycling 2020 „Cirkulární ekonomika ve stavebnictví, recyklace a využívání druhotných stavebních materiálů“ se uskuteční v hotelu Santon v Brně. Termín byl přesunut na 15–16. října 2020.

TÉMATICKÉ ZAMĚŘENÍ KONFERENCE:
• cirkulární ekonomika ve stavebnictví,
• recyklace minerálních stavebních odpadů vhodných pro využití ve stavebnictví,
• Katalog druhotných surovin ze stavebních a demoličních odpadů.

KONFERENCE JE URČENA ZEJMÉNA PRO:
− provozovatele recyklačních linek (výrobce stavebních recyklátů),
− stavební projektanty, investory a stavební firmy využívající recykláty,
− výrobce a dodavatele recyklačních linek a technologií,
− akademické pracovníky a studenty vysokých škol a pedagogy středních škol,
− orgány státní správy a místní samosprávy s působností v oboru životní prostředí a stavební řízení.

Více informací na www.arsm.cz