Redakční program a inzerce

Redakční program 2024

VydáníDatum vydáníUzávěrka
1/20241. 4. 202415. 3. 2024
2+3/20242. 9. 20249. 8. 2024
4/202431. 12. 202429. 11. 2024

Ceník inzerce

Formát inzerceRozměry v mm
šířka × výška
Rozměry na spad
(+ 3 mm)
Základní cena v Kč
(barvy CMYK)
1/1 A4210 × 297216 × 30325 600,-
1/2 A4210 × 150216 × 15613 900,-
1/2 A4105 × 297111 × 30313 900,-
1/3 A470 × 29776 × 30310 200,-
1/4 A4105 × 150111 × 1568 000,-
Titulní strana obálky
(formát inzerce 210 × 254 mm, do spadu 216 × 260 mm)
34 000,- Kč
Další strany obálky (2., 3., 4. strana)29 900,- Kč
Titulní strana obálky rozložená
(formát inzerce 297 × 420 mm, do spadu 303 × 426 mm)
46 000,- Kč

Obecné informace k inzerci

 • Inzerci zasílejte v rozměru na spad (+ 3 mm na každou stranu). Není nutné dělat ořezové značky.
 • V cenách za inzerci nejsou započítány grafické práce.
 • Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
 • Formát časopisu: DIN A4, 210 × 297mm
 • Zrcadlo pro sazbu: 190 mm × 267 mm
 • Metoda tisku: ofsetový tisk, 300 dpi

Rozměry a ceník PR článků

Článek formátucena za článek
1/1 (článek vč. loga a kontaktů)15 000,- Kč
1/2 (článek vč. loga a kontaktů)7 500,- Kč
1/3 (článek vč. loga nebo kontaktů)5 000,- Kč
1/4 (článek vč. loga nebo kontaktů)3 750,- Kč

Obecné informace k PR článkům

 • Jazyk čeština / slovenština / angličtina
 • Obrazová dokumentace k článku v rozlišení nejméně 300 DPI
 • 1 A4 = 1 800 znaků včetně mezer + dvě fotografie

Vklad vlastních tištěných materiálů, reklamních předmětů

Typ vkladu s distribucí po ČRcena za vklad
vložení letáku do formátu ¼ A42 500,- Kč
vložení 1 listu formátu A410 000,- Kč
vložení 2 listu formátu A415 000,- Kč
vložení reklamního předmětudle dohody
vložení vlastního časopisu/jiných vícestránkových letákůdle dohody

Obecné informace k předmětům

 • Předměty nebo tištěné materiály dodává inzerent na své náklady v termínu uzávěrky inzerce.
 • Redakce neručí za škody na předmětech/materiálech způsobených manipulací přepravní společností.

Poskytované slevy a bonusy, platební podmínky

Při otištění inzerce v průběhu roku: 
2. otištění inzerce5 %
3. otištění inzerce10 %
4. otištění inzerce15 %
Členové Těžební unie15 %
Fakturace a platba předem5 %
Agenturní provize15 %


K inzerci na titulní straně časopisu:

 • Možnost uveřejnění článku formátu A4, např. o společnosti, výrobku, nebo novinkách

K objednávce 3–4 inzerátů v jednom roce – jakéhokoliv formátu:

 • Možnost uveřejnění článku formátu 2 strany A4.

Noví členové Těžební unie:

 • Možnost uveřejnění informativního článku formátu 1/2 A4 o činnosti nové členské společnosti vč. loga a kontaktu.


PLATEBNÍ PODMÍNKY
Do jednoho měsíce od data zdanitelného plnění, tedy od data reálného vydání časopisu je na základě objednávky vystavena faktura se čtrnáctidenní splatností.

V případě požadavku na platbu předem bude objednavateli vystavena zálohová faktura.

V objednávce uveďte, jaké slevy si nárokujete.


STORNO POPLATKY
Objednávky lze stornovat pouze po dohodě. Storno je nutné zaslat písemně do kanceláře Těžební unie a vyčkat na potvrzení. Při stornu deset a méně pracovních dnů před datem vydání čísla časopisu je účtováno 50 % z ceny inzerce.


Podrobné podmínky a nabídka inzerce ke stažení:


Obchodní podmínky

 • Základem objednávky jsou podmínky dle platného ceníku a obchodní podmínky.
 • Objednávky se uzavírají na dobu kalendářního roku, pokud není smluvně ošetřeno jinak.
 • Poplatky a slevy uvedené v ceníku jsou platné pro inzerci otištěnou v průběhu daného kalendářního roku, pokud není smluvně ošetřeno jinak.
 • Slevy se nevztahují na dodatečné požadavky ze strany objednavatele (například změna kvality tisku, změna formátu inzerce) a nevztahují se na vklad vlastních tištěných materiálů a reklamních předmětů. Změny oproti původně dohodnutému provedení budou fakturovány samostatně.
 • Náklady na pořízení materiálu pro reprodukci inzerce (montáž a sestavení) budou fakturovány samostatně.
 • Pokud není dohodnuto jiným způsobem, inzerce je hrazena jednotlivě za každé otištění. Objednavateli je do jednoho měsíce od vydání vystavena faktura se čtrnáctidenní splatností. Při prodlení platby bude postupováno dle podmínek v Obchodním zákoníku.
 • V případě smlouvy na opakovanou inzerci je redakce z důvodu neuhrazené vystavené faktury za zveřejněnou inzerci oprávněna neotisknout další inzerci z příslušné objednávky do té doby, než bude platba provedena.
 • Poklady pro inzerci dodává objednavatel včas a v potřebné kvalitě vhodné pro tisk. Nevhodné nebo poškozené podklady budou objednavateli vráceny neprodleně zpět. Povinnost redakce uchovávat podklady končí tři měsíce po realizaci objednávky.
 • Grafické zpracování inzerce není součástí ceníku. Náhled grafického zpracování zhotoveného redakcí dle požadavků objednatele je zasílán ke korektuře pouze na přání objednavatele. Pokud objednavatel neodsouhlasí náhled do dohodnutého termínu, je to posuzováno jako souhlas s tiskem.
 • Vydavatelství zaručuje tiskově a technicky bezvadnou reprodukci. Reklamace na kvalitu provedení musejí být vzneseny do 30 dnů po datu vydání.
 • Vydavatelství dodá zákazníkovi ihned po zveřejnění inzerce bezplatně jeden výtisk časopisu, pokud má dle druhu a rozsahu objednané inzerce na to zákazník nárok.
 • Při stornu inzerce deset a méně pracovních dnů před plánovaným vydáním čísla časopisu je objednavateli účtováno 50 % z ceny inzerce.
 • V případě nepředvídatelných událostí (vyšší moci) zaniká kterékoli ze stran povinnost dodržet smluvní závazek nebo uplatnit nárok na náhradu škody.
 • Pokud zakázka nebude provedena z důvodů nezaviněných vydavatelstvím, uhradí zákazník, aniž by tím byla dotčena jeho další práva, rozdíl mezi cenou předem dohodnutou a cenou vyplývající z provedené části objednávky.
 • Místem příslušným pro řešení sporů u obchodního soudu je pro redakci Brno.