Newsletter Těžební unie 09/2019

Legislativa EU

Jednání Výboru pro technické přizpůsobení ke Směrnici o správě odpadů z těžby

Jednání Výboru pro technické přizpůsobení ke Směrnici o správě odpadů z těžby (Technical Adaptation Committee for the Extractive Waste Directive) se bude konat dne 8. října 2019. Účelem této schůzky je dokončit práce na technických pokynech pro oblast inspekcí na jednotlivých provozech. Na jednání výboru chtějí zástupci Evropské komise požádat členy TAC o finální stanoviska ke konečnému návrhu.

Mezi zásadní body z hlediska těžebního průmyslu patří následující prvky:

   V rámci návrhu je jako povinný bod pro provozovatele zapojení do systému EU EMAS. Pro těžební průmysl je klíčové, aby bylo možné vést jako alternativu rovněž normu ISO14001.
   Aktuální verze draftu obsahuje informaci, že dozorující orgán/inspektor by byl povinen komplexně zkoumat i umístění provozu. Toto by však mohlo znovu otevřít rozhodnutí, které již vydal povolovací orgán. Jako vhodný se tedy jeví postup, kdy spíše než dát inspektorovi pravomoci zpochybnit toto rozhodnutí, měl by jednoduše potvrdit, že místo odpovídá rozhodnutí o povolení.
   Pre-finalizovaný draft obsahuje rovněž ustanovení, že dozorující orgán/inspektor by byl povinen, ve fázi uzavření provozovny, vzít v úvahu dodržování výše finanční záruky nastavené pro proces uzavření a rehabilitace provozu. Ale v té chvíli již příslušný správní orgán by měl dát souhlas s uvolněním finančních záruk, pokud formálně zařízení uzavřel.

  O výsledcích jednání a finální verzi tzv. guidelines Vás budeme informovat.

Legislativa EU

Odborná konference k nerostným surovinám v rámci předsednictví Finska

Ve vazbě na tradici realizace odborných konferencí k problematice aktuálních otázek těžebního průmyslu, založena v rámci předsednictví České republiky v roce 2009 (organizováno Těžební unií ve spolupráci s resortními ministerstvy), bude v říjnu 2019 organizována finskou Asociací pro udržitelnou těžbu (The Finnish Network for Sustainable Mining) ve spolupráci s evropskou asociací těžebního průmyslu Euromines a finským Ministerstvem životního prostředí, a finským Ministerstvem hospodářství a zaměstnanosti, odborná konference k nerostným surovinám v EU. Akce má za cíl zhodnotit vývoj v oblasti využívání nerostných surovin v EU.

Pozvánka a odborný program
Zajímavosti

Kauza Lithium

Reportéři ČT, 2. září 2019

Celý článek
Zajímavosti

Začíná soutěž o lithiové doly. Česko ztrácí prvenství, větší naleziště může být v Srbsku

Celý článek
Zajímavosti

Na trhu je moc lithia. Na oživení ceny kovů pro elektromobily se čeká

Celý článek
Zajímavosti

Česká republika se se ziskem sedmi medailí zařadila mezi světovou jedničku ve vědách o Zemi!

Ve dnech 26.8. až 2. 9. proběhla v Korejském Daegu 13. mezinárodní olympiáda ve vědách o Zemi. Českou republiku na olympiádě reprezentovali nejúspěšnější řešitelé Geologické a Zeměpisné olympiády Marek Pavlica, Pavel Trávníček, Jakub Strašlipka a Jakub Vojtěch Roule pod vedením mentorů Mgr. Lenky Pavelkové a doc. Rostislava Melichara. Výprava získala v kategorii „International Team Field Investigation“ jednu stříbrnou (JVR) a jednu bronzovou medaili (JS) a v kategorii „Earth System Project“ medaili zlatou (PT) a stříbrnou (JVR). Ve znalostech a praktických dovednostech exceloval Marek Pavlica, který získal pro Česko zlatou medaili, úspěšně si vedli i Jakub Strašlipka (stříbro) a Jakub Vojtěch Roule (bronz). Více zlatých medailí v této kategorii získaly jen Japonsko (4), Korea (4), Taiwan (3) a Spojené státy (2). Česká republika se tak zařadila mezi nejúspěšnější státy světa s celkovým ziskem sedmi medailí.

Akce TU

“UDRŽITELNÁ TĚŽBA”

mezinárodní konference, Brno, hotel Holiday Inn; termín 6.-8. listopadu 2019

Těžební unie ve spolupráci s The European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals (Euromines) pořádá mezinárodní konferenci “Udržitelná těžba”.

Vice info na stránkách TU
Zajímavosti

Největší přeshraniční projekt na zachycování a ukládání uhlíku se nadále rozvíjí

Celý článek
Zajímavosti

Daniel Beneš zvolen prvním viceprezidentem SP ČR

Celý článek
Zajímavosti

Fárat se bude. OKD chce prodloužit těžbu do roku 2030

Celý článek
Zajímavosti

Nemecko sa chce stať nízkouhlíkovou ekonomikou

Celý článek
Zajímavosti

Německé snižování emisí: současným tempem nabere do roku 2030 zpoždění 16 let

Celý článek
Zajímavosti

Američané se pokusí zbavit závislosti na vzácných kovech z Číny

Celý článek
Akce – ostatní

“PŘÍRODĚ BLÍZKÉ REKULTIVACE ÚZEMÍ DOTČENÉ TĚŽBOU ŠTĚRKOPÍSKU”

konference, Napajedla; termín 3. října 2019

Společnost Cemex Vás zve na konferenci “Přírodě blízké rekultivace území dotčené težbou šterkopísku”, která se uskuteční 3.10. 2019 od 10 do 13 hod v kině v Napajedlích. Od 13.30 bude následovat prohlídka rekultivací na štěrkovně Spytihněv.

Pozvánka
Akce – ostatní

XXI. ODBORNÝ SEMINÁR SZVK

Slovensko, Nový Smokovec; termín 24.-25. října 2019

XXI. odborný seminár je určený pre manažérov, projektantov, vedúcich lomov, zmenových technikov - majstrov, mechanikov a všetkých odborných pracovníkov, ktorí prichádzajú do kontaktu s výrobou kameniva. Cieľom seminára je aj naďalej formovať imidž kameniva, ako prírodného, zdraviu neškodného, ekonomicky a najmä ekologicky výhodného stavebného materiálu. Seminár má za úlohu, podľa schváleného ročného plánu na rok 2019 podporovať vzdelávanie členov, zároveň vytvoriť priestor pre konzultácie všetkých zúčastnených strán, ktorých sa ťažba kameniva týka. XXI. odborný seminár SZVK dáva naďalej priestor na formálne aj neformálne stretnutia výrobcov kameniva s tvorcami legislatívy a dodávateľmi nových strojov, technológií, odberateľmi kameniva.

Pozvánka
Zajímavosti

Konference Plavební dny podpořila vodní kanál Dunaj-Odra-Labe

Celý článek
Zajímavosti

Premiér Babiš s ministry v Ústeckém kraji řeší, jak obnovit území po těžbě hnědého uhlí

Celý článek
Zajímavosti

Ministr Brabec: Česká republika bude schopna do roku 2050 snížit emise o 80 procent

Celý článek
Zajímavosti

Slovensko má jednu z najmenej emisných energetík v únii

Celý článek
Výzva

Výzva pro členy a všechny čtenáře našeho Newsletteru

Napište nám, co na náš newsletter říkáte? Chystáte nějakou zajímavou akci nebo konferenci? Zajímá Vás nějaké určité téma? Setkali jste se se zajímavým článkem? Chystáte nějakou novinku? To vše nás zajímá a budeme rádi dále sdílet Vaše novinky mezi odborníky z těžařského průmyslu.

Jak na to? Stačí nás jednoduše kontaktovat přes email.

Pokud si nepřejete nadále dostávat tyto informační e-maily Těžební unie, uveďte tak v odpovědi na tento email.