Odborný kurz GEOTECHNIKA

Těžební unie ve spolupráci s partnerem Gymnázium a Střední průmyslová škola Duchcov nabízí pro zájemce odborný kurz GEOTECHNIKA.

Délka odborného kurzu je 1 rok, forma je distanční a výstupem jsou akreditované dokumenty.

Tento kurz je určen k doplnění kvalifikačních předpokladů zaměstnanců pracujících v provozech provádějících hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem, v souladu s požadavky platné báňské legislativy (Vyhláška č. 378/2012).

Začátek kurzu je 13. 10. 2021

Uvítáme, pokud této nabídky využijete a přihlásíte se prostřednictvím naší kanceláře.

Vyplněnou přihlášku zašlete na unie@tezebni-unie.cz