Návrh TU pro vytvoření vyhlášky o recyklaci stavebních výrobků

Květen 2021

Vážení příznivci Těžební unie,

chtěli bychom Vás informovat, že Těžební unie zaslala v květnu tohoto roku na MPO a MŽP svou žádost o přípravu Vyhlášky o recyklaci minerálních stavebních materiálů, včetně limitních parametrů, a to zejména environmentálních, za jejichž splnění lze tyto recyklované výrobky a umělé kamenivo bezpečně používat. Následně byli zástupci TU přizváni ke spolupráci pro přípravu uvedeného právního předpisu.

Bližší informace, včetně všech dosud připomínkovaných materiálů, naleznete na webových stránkách v zabezpečené sekci pro členy-PŘIHLÁŠENÍ https://www.tezebni-unie.cz/private/ (v případě problému s přihlášením nás kontaktujte).

Zdroj fotografie pexels.com