Nařízení vlády č.98/2016 Sb., o sazbách úhrady

Květen 2021

V rámci meziresortního připomínkového řízení jsme byli dopisem ministra průmyslu a obchodu ze dne 28. dubna 2021 požádáni o připomínky k předkládané novelizaci nařízení vlády č. 98/2016 Sb., o sazbách úhrady.

K předkládané novelizaci neuplatňovala Těžební unie žádné připomínky.

Všechen materiál, včetně všech dosud připomínkovaných materiálů, naleznete na webových stránkách v zabezpečené sekci pro členy-PŘIHLÁŠENÍ https://www.tezebni-unie.cz/private/ (v případě problému s přihlášením nás kontaktujte).

Zdroj fotografie pexels.com