Připomínky TU k věcnému záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace

Cílem nové právní úpravy je především vytvoření NÁRODNÍHO GEOPORTÁLU, který shromáždí všechna prostorová data o objektech (stavbách, ochranných pásmech, vymezených území…) v České republice a bude jednotným rozhraním pro státní správu i podnikatelskou sféru při plánování, povolovacích procesech, investičních akcích apod.

Těžební unie poslala své připomínky k věcnému záměru zákona o národní infrastruktuře pro prostorové informace. Znění připomínek si členové mohou prohlédnout a stáhnout v zaheslované sekci.