Nový studijní program Ekonomika surovin

Ekonomika surovin je novým bakalářským studijním programem Hornicko-geologické fakulty VŠB-TUO, který je spojením přírodovědných, technických a ekonomických disciplín. Umožňuje získat potřebné znalosti a dovednosti pro výkon práce manažerů i specialistů v průmyslových podnicích nejen v sektoru těžby a zpracování surovin.

Absolvent programu se stane odborníkem, který bude umět řídit procesy vyhledávání, získávání a zpracování surovin, a to nejen ekonomicky, ale také citlivě k životnímu prostředí. Staňte se odborníkem na suroviny.

Studijní program by mohl být vhodný pro zaměstnance členů Těžební unie, kteří pracují na technicko-hospodářských pozicích, popř. i manažerských, anebo je s nimi na tyto pozice počítáno v rámci jejich kariérního postupu, a potřebují si zvýšit svou odbornou kvalifikaci.

Studium je nabízeno v kombinované formě, a to v Ostravě i v Mostě.

Informace o studiu získáte na https://www.hgf.vsb.cz/545/cs/studium/studijni-programy/bakalarske-studium/?programmeId=958&academicYearId=60&studyLanguageIds=1

Informace k přijímacímu řízení naleznete na https://www.hgf.vsb.cz/545/cs/studium/prijimaci-rizeni/

Neváhejte a podejte si přihlášku na https://prihlaska.vsb.cz/uchazec/studium/6