Připomínky TU k Doplnění dokumentu Státní surovinová politika ČR (schválena usnesením č. 441 dne 14. 6. 2017)

Zaslané připomínky Vám rádi poskytneme na požádání, obraťte se prosím na kancelář Těžební unie.