SPŠKS Hořice - "Fakultní střední škola"

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice uzavřela s Hornicko-geologickou fakultou Vysoké školy báňské Technické univerzity v Ostravě rámcovou smlouvu, jejímž cílem je podpora kvality vzdělávání a zvýšení uplatnění absolventů na trhu práce.

Spolupráci mezi školami stvrdili děkan HGF VŠB - TU Ostrava prof. Ing. Vladimír Slivka, Csc., dr.h.c. a ředitel SPŠKS Hořice Ing. Petr Malý. Partnerství obou smluvních stran umožní vzájemné efektivní využití znalostí a odborných kapacit obou škol vedoucí k společnému vzdělávání budoucích odborníků v oblasti těžby a zpracování kamene na středoškolské i vysokoškolské úrovni.