Newsletter Těžební unie 06/2019

Akce TU

“UDRŽITELNÁ TĚŽBA”

mezinárodní konference, Brno, hotel Holiday Inn; termín 6.-8. listopadu 2019

Těžební unie ve spolupráci s The European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals (Euromines) pořádá mezinárodní konferenci “Udržitelná těžba”.

Více informací
Legislativa ČR

Vláda navrhuje, aby těžaři uhlí a plynu či ropy museli poslat peníze na sanace dříve

Celý článek
Legislativa ČR

Vláda nechce měnit poplatky za těžbu až po pěti letech

Celý článek
Legislativa ČR

Horní zákon: Havlíčka převálcoval Babiš

Celý článek
Legislativa EU

Příprava Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování

V uplynulých měsících pokračovali práce na návrhu Nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení rámce pro usnadnění udržitelného investování. Toto nařízení by stanovilo podmínky / kritéria a rámec pro postupné vytvoření jednotného systému klasifikace („taxonomie“) toho, co lze považovat za ekologicky udržitelnou hospodářskou činnost. Nařízení nebude obsahovat žádné seznamy činností – „zelená / hnědá“.

Návrh na úpravu výše uvedené oblasti s sebou nese rovněž další body, resp. předpokládanou úpravu dalších legislativních předpisů – jedná se kupříkladu o zavedení povinnosti zveřejňovat informace o tom, jak investoři a správci aktiv působící v EU začleňují do svých řízení rizik environmentální, sociální a správní faktory, tzv. ESG faktory. Návrhy také obsahují body na integraci faktorů ESG do investičních plánů v rámci procesů daných ať už vůči všem investorům či dalším stakeholderům. V rámci návrhu změn další legislativy jsou uvažovány rovněž úpravy předpisů stanovujících různé referenční hodnoty. Měla by být totiž vytvořena nová kategorie „finančních“ referenčních hodnot, která bude reflektovat u jednotlivých projektů ukazatele spojené s nízkými emisemi uhlíku či obecně pozitivními dopady do budování tzv. bez uhlíkové ekonomiky – investoři by tak měly mít lepší informace o tzv. uhlíkové stopě spojené s jejich investicemi/projekty.

Návrh nařízení
Legislativa EU

Evaluace pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020

Evropská komise (GŘ pro hospodářskou soutěž) zahájila veřejnou konzultaci pokynů pro státní podporu v oblasti životního prostředí a energetiky na období 2014–2020 (EEAG), která bude ukončena dne 10. července 2019.

Cílem konzultací (součást hodnocení politiky evropské státní podpory) je shromáždit zpětnou vazbu zúčastněných stran o provádění EEAG a ustanoveních používaných na podporu ochrany životního prostředí a pro energetiku (oddíl 7) v rámci obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER). Cílem je získat přehled o potenciálních mezerách, překrývání nebo nadměrné regulatorní zátěži. Dotazník se snaží získat zejména názory zúčastněných stran na to, zda současná pravidla EU dosáhla svých plánovaných cílů. Mezi klíčové otázky patří:

  1. Došlo k neočekávaným nebo nezamýšleným výsledkům provádění EEAG ve vazbě na odpovídající ustanovením GBER?
  2. Existují odvětví (na úrovni NACE 4) nebo produkty (na úrovni Prodcom 8), které byly podle vašich zkušeností obzvláště silně ovlivněny finančními náklady vázanými na podporu obnovitelných zdrojů energie, a proto byly vystaveny významnému konkurenčnímu znevýhodnění, ale nebyly zahrnuty do seznamu způsobilých odvětví pro úlevy podle oddílu 3.7.2. EEAG (viz příloha 3 a příloha 5 EEAG)?
  3. Do jaké míry jsou různé podmínky slučitelnosti a metodiky slučitelnosti zahrnuté do EEAG a ustanovení v rámci GBER dostatečně jasná a snadno použitelná?
  4. Jak se porovnávají administrativní náklady, které vzniknou v souvislosti s žádostí o státní podporu podle ustanovení EEAG a GBER, se skutečnou částkou obdržené náhrady?
Kompletní znění EEAG
Výzva

Výzva pro členy a všechny čtenáře našeho Newsletteru

Napište nám, co na náš newsletter říkáte? Chystáte nějakou zajímavou akci nebo konferenci? Zajímá Vás nějaké určité téma? Setkali jste se se zajímavým článkem? Chystáte nějakou novinku? To vše nás zajímá a budeme rádi dále sdílet Vaše novinky mezi odborníky z těžařského průmyslu.

Jak na to? Stačí nás jednoduše kontaktovat přes email.

Zajímavosti

Z lithia nic nebude? Němci mají náskok, české ložisko se možná vůbec neotevře, říká geolog

Celý článek
Zajímavosti

Uhelná komise by měla poprvé zasednout v létě

Celý článek
Zajímavosti

Nového ředitele bude mít DIAMO za pár měsíců, dočasný ředitel je podezřelý z podvodu

Aktuálně.cz Ekonomický deník #1 Ekonomický deník #2
Zajímavosti

Vláda schválila aktualizaci plánu na pomoc krajům po těžbě uhlí

Celý článek
Zajímavosti

Novela má státu pomoci neplýtvat penězi na akce po ukončení těžby

Celý článek
Zajímavosti

Poslanci KSČM navrhli ústavní ochranu vody i nerostného bohatství

Celý článek
Zajímavosti

Recyklace Krušných hor. Němci mají miliony i pro české firmy

Celý článek
Zajímavosti

Kraví hora možná vypadne ze seznamu lokalit pro jaderná uložiště

Celý článek
Zajímavosti

Krize ve stavebnictví není daleko. Chybět bude písek i štěrk

iDnes Pressreader
Zajímavosti

Finská "Jeskyně" na uložení jaderného odpadu má vydržet sto tisíc let. V Česku se chystá také

Celý článek
Akce – ostatní

KONGRES!

Beroun; termín 3.- 6. září 2019

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti. V roce 2017 se konal pod organizací slovenských kolegů v podhůří Vysokých Tater. V letošním roce jej organizuje opět česká strana a to na místě geologii zaslíbeném. Tato již tradiční akce bude oslavou spolupráce obou sesterských společností.

Pozvánka
Akce – ostatní

PERUMIN 2019

Těžební veletrh, Arequipa, Peru; 16.- 20. září 2019

Jedná se o nejprestižnější veletrh v důlním průmyslu v Latinské Americe, v Peru – zemi, kde důlní průmysl přestavuje vice jak 65 % exportu. Představí se zde celosvětová nejmodernější technická řešení pro doly a zpracování rudy, náhradní díly, strojní části, logistiku, BOZP, energetiku a ekologii v důlním průmyslu. Veletrh se koná jednou za dva roky v centru důlního průmysluv Arequipě.

Více informací Pozvánka
Akce – ostatní

Těžba a její dopady na životní prostředí – 8. ročník konference

Litomyšl, hotel Zlatá hvězda; termín 26. - 27. září 2019

Konference bude věnována právní problematice těžby nerostných surovin a s ní související ochranou životního prostředí, otázkám rekultivace území postižených těžbou, ale také jejich revitalizací a resocializací.

Pozvánka cirkulář 6
Pokud si nepřejete nadále dostávat tyto informační e-maily Těžební unie, uveďte tak v odpovědi na tento email.