Newsletter Těžební unie 05/2019

Legislativa EU

Konzultace se stakeholdery v rámci Směrnice Rady 98/24/ES, o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci

Dne 15. května 2019 spustila Evropská komise (Ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování) veřejný průzkum mezi stakeholdery týkající se problematiky vystavení zaměstnanců vlivu anorganického olova a jeho sloučeninám. Dotazník se zaměří zejména na shromažďování informací o úrovních vystavení a počtu pracovníků vystavených vlivu těchto látek. Shromážděné informace a následné analýzy podpoří činnost Evropské komise, Ředitelství pro zaměstnanost, sociální věci a začleňování. Důležitým úkolem studie je posouzení vystavení zaměstnanců v členských zemích EU anorganickému olovu a jeho sloučeninám. Posouzení bude zahrnovat shromažďování informací o současných realizovaných postupech, včetně využití dobrovolných dohod se zaměstnavateli a opatření k řízení rizik, která jsou nezbytná a která jsou použita k zajištění dodržování zdravotních protokolů. Rovněž budou řešeny možné důsledky zavádění jednotlivých opatření pro jednotlivá pracoviště. Sběr informací bude ukončen dne 20. června 2019 a vyhodnocení lze očekávat koncem léta 2019.

Dotazník
Legislativa EU

Nová cestovní mapa dobrovolné dohody NEPSI

Nově vzniklá tzv. cestovní mapa dobrovolné dohody NEPSI – dohoda o vdechovatelném křemenu (2018-2023) byla nedávno schválena signatáři, mezi nimiž je i evropská asociace těžebního průmyslu Euromines, jejíž je Těžební unie členem. Signatářské organizace rovněž definovaly příslušné projekty, které chtějí v budoucích letech využít pro naplnění budoucnosti dohody NEPSI. Jedním z projektů je označen jako „Vývoj standardizované metodiky měření RCS NEPSI“, která zahrnuje vývoj harmonizované metodiky pro měření dýchatelného krystalického křemene (RCS) napříč členskými státy. Tento projekt si klade za cíl mít společnou základní metodologii, která by pomohla těm sektorům, které nemají takovou metodologii, aby používaly příslušné referenční metody odběru vzorků, analytickou metodu či plán odběru vzorků pro měření expozice RCS. To umožní těmto odvětvím shromažďovat údaje o expozici RCS harmonizovaným a transparentním způsobem. O nové tzv. roadmap NEPSI a souvisejících projektech budeme informovat na nejbližším Setkání těžařů.

Legislativa EU

Nová publikace Euromines „Providing metals and minerals for carbon neutrality“

V květnu 2019 vydala Euromines novou publikaci, která se zaměřuje na jedno ze současných klíčových témat v Evropské unii – otázku dekarbonizace průmyslu. Předložená publikace přehledným a ilustrativním způsobem ukazuje, jak těžební průmysl inovativní způsobem přispívá k výše uvedenému tématu včetně konkrétních příkladů z aplikační praxe.

Publikace
Zajímavosti

Šefčovič je kandidát V4 na niektorú z vrcholných pozícií v EÚ

Celý článek
Zajímavosti

Evropské uhelné terminály jsou témeř plné, ceny uhlí klesají

Celý článek
Zajímavosti

Uhelnými regiony by se měla zabývat i vláda, míní Hamáček

Celý článek
Zajímavosti

Čína získá velkou konkurenční výhodu ve výrobě baterií díky nové metodě zpracování lithia

Celý článek
Zajímavosti

MŽP chce zvýšit pokuty firmám za přestupky s emisními povolenkami

Celý článek
Zajímavosti

Problém s nestabilitou slibných lithium-sírových baterií může podle vědců vyřešit grafenová “houba”

Celý článek
Zajímavosti

ICIS: Německý odklon od uhlí způsobí nárůst cen v regionu a četnosti cenových špiček

Celý článek
Zajímavosti

Do ekologie šlo od vstupu ČR do EU z evropských fondů 165 mld.

Celý článek
Zajímavosti

Engie prodává 2,3 GW výkonu v uhelných zdrojích v Německu a Nizozemsku

Celý článek
Zajímavosti

Komise by měla mít jasný návrh snižování těžby uhlí, upozorňují ekologové

Celý článek
Zajímavosti

Uhelná platforma má Karlovarský kraj připravit na konec těžby

Celý článek
Zajímavosti

Doly budou vymáhat škodu po účastnících akce v lomu Bílina soudně

Celý článek
Zajímavosti

Premiér Babiš: Vláda chystá řadu projektů na boj se suchem. V dalších deseti letech na ně půjde 30 miliard korun

Celý článek
Zajímavosti

Lékaři a vědci žádají vládu, aby neprodávala elektrárnu Tykačovi

Celý článek
Zajímavosti

Reportéři ČT: OKD si půjčilo 31 miliard, peníze skončily u majitelů včetně Bakaly

Celý článek
Zajímavosti

V lomu ČSA u Mostu pokračuje útlum těžby, přemění se v jezero

Celý článek
Akce TU

“UDRŽITELNÁ TĚŽBA”

mezinárodní konference, Brno, hotel Holiday Inn; termín 6.-8. listopadu 2019

Těžební unie ve spolupráci s The European Association of Mining Industries, Metal Ores & Industrial Minerals (Euromines) pořádá mezinárodní konferenci “Udržitelná těžba”.

Více informací
Aktuálně

Novela Horního zákona může způsobit krachy firem

Celý článek
Aktuálně

Vláda o sektoru těžby rozhoduje bez potřebných znalostí

- názory členů Těžební unie na novelu Horního zákona

Celý článek
Aktuálně

Ministr průmyslu Havlíček odvolal šéfa státního podniku Diamo

Celý článek
Akce – ostatní

ICBMPT 2019

22. Mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot, Lednice, ČR; 4.-6. června 2019

V termínu 4. – 6. června 2019 se uskuteční XXII. ročník mezinárodní konference Výzkumného ústavu stavebních hmot,a.s. s názvem ICBMPT 2019 – International Conference Building Materials, Products and Technologies. Více informací o konferenci včetně závazné přihlášky naleznete na www.icbmpt.com.

www.vustah.cz www.icbmpt.com Pozvánka
Akce – ostatní

Aachen International Mining Symposia 2019

Ve dnech 13. – 14.6.2019 se uskuteční v Cáchách jedna z největších evropských konferencí v oblasti těžebního průmyslu „Aachen International Mining Symposia 2019“ (AIMS). Organizace již tradičního setkání odborníků z oblasti těžebního průmyslu je zajištěna ze strany RWTH Aachen University - Institute of Mineral Resources Engineering.

Více informací
Akce – ostatní

Den otevřených dveří ve společnosti Sklopísek Střeleč, a.s.

Hrdoňovice 80, Újezd pod Troskami; termín 22.června 2019

Oslavte s námi 80 let – prohlídka závodu s ukázkou výroby nejlepších sklářských písků v Evropě.

Více informací Pozvánka
Akce – ostatní

XXVIII. ročník Královského stříbření Kutné Hory

22.-23. června 2019

Staňte se součástí tradiční gotické slavnosti připomínajícíc slávu královského horního města.

Více informací
Akce – ostatní

Jihlavské havíření 2019 - 23. setkání hornických měst a obcí ČR

21. - 23. června 2019, Jihlava

Velkolepé 23. setkání havířských měst a obcí. Průvod letos obohatí přes pětadvacet delegací a šestset havířů z hornických měst z celé republiky. Vysočinská metropole ve dnech od 21. do 23. června ožije nejen slavnostními průvody, ale také hudbou na čtyřech scénách, divadly, pouličními happeningy, dobročinným během nebo tradiční poutí.

Více informací
Akce – ostatní

KONGRES!

Beroun; termín 3.- 6. září 2019

Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej společnosti. V roce 2017 se konal pod organizací slovenských kolegů v podhůří Vysokých Tater. V letošním roce jej organizuje opět česká strana a to na místě geologii zaslíbeném. Tato již tradiční akce bude oslavou spolupráce obou sesterských společností.

Pozvánka
Akce – ostatní

PERUMIN 2019

Těžební veletrh, Arequipa, Peru; 16.- 20. září 2019

Jedná se o nejprestižnější veletrh v důlním průmyslu v Latinské Americe, v Peru – zemi, kde důlní průmysl přestavuje vice jak 65 % exportu. Představí se zde celosvětová nejmodernější technická řešení pro doly a zpracování rudy, náhradní díly, strojní části, logistiku, BOZP, energetiku a ekologii v důlním průmyslu. Veletrh se koná jednou za dva roky v centru důlního průmysluv Arequipě.

Více informací Pozvánka
Výzva

Výzva pro členy a všechny čtenáře našeho Newsletteru

Napište nám, co na náš newsletter říkáte? Chystáte nějakou zajímavou akci nebo konferenci? Zajímá Vás nějaké určité téma? Setkali jste se se zajímavým článkem? Chystáte nějakou novinku? To vše nás zajímá a budeme rádi dále sdílet Vaše novinky mezi odborníky z těžařského průmyslu.

Jak na to? Stačí nás jednoduše kontaktovat přes email.

Pokud si nepřejete nadále dostávat tyto informační e-maily Těžební unie, uveďte tak v odpovědi na tento email.