Redakční program a inzerce

Redakční program 2022

VydáníDatum vydáníUzávěrka
1/202231. 3. 202218. 3. 2022
2+3/202230. 8. 20222. 8. 2022
4/202231. 12. 202222. 11. 2022

Tematické okruhy 2022

VydáníTéma
1/2022Rozvojové plány firem v době post-covidové (příležitosti, úskalí, inovace, hlavní problémy – např. dopady pandemie a energetické krize)
2/2022Výzvy pro české předsednictví EU z pohledu těžebního průmyslu – jak a co by o nás mělo být v Evropě slyšet.
3/2022Stavíš, stavím, stavíme – bude ale z čeho? (suroviny jako nezbytná součást stavebnictví)
4/2022Rekultivace a proměny krajiny stokrát jinak (voda, zemědělství, sukcese, revitalizace)

Ceník inzerce

Formát inzerceRozměry (mm)
šířka × výška
Rozměry na spad
(+ 3 mm)
Základní cena v Kč
(barvy CMYK)
1/1210 × 297216 × 30325 600,-
1/2210 × 150216 × 15613 900,-
1/2105 × 297111 × 30313 900,-
1/370 × 29776 × 30310 200,-
1/4105 × 150111 × 1568 000,-
Titulní strana obálky
(formát inzerce 210 × 254 mm, do spadu 216 × 260 mm)
34 000,- Kč
Další strany obálky (2., 3., 4. strana)29 900,- Kč
Titulní strana obálky rozložená
(formát inzerce 297 × 420 mm, do spadu 303 × 426 mm)
46 000,- Kč
Reklama formátu do ¼ A4 – oznámení o důležitých
změnách nebo událostech ve firmě
(stěhování, změna názvu společnosti, nové telefonní čísla atd.)
10 000,- Kč

Obecné informace k inzerci

 • Inzerci zasílejte v rozměru na spad (+ 3 mm na každou stranu). Pak není nutné dělat ořezové značky.
 • V cenách za inzerci nejsou započítány grafické práce.
 • Texty inzerátů lze zaslat e-mailem, na CD nebo písemnou formou. Překlady textů na objednávku.
 • Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 20%.
 • Formát časopisu: DIN A4, 210 × 297mm
 • Zrcadlo pro sazbu: 190 mm × 267 mm
 • Metoda tisku: ofsetový tisk, 300 dpi
 • Materiály, předměty dodává inzerent na své náklady v termínu uzávěrky inzerce.
 • Redakce neručí za škody na předmětech/materiálech způsobených manipulací distribučních subjektů.

Rozměry a ceník PR článků

Článek formátucena za článek
1/1 (článek vč. loga a kontaktů)15 000,- Kč
1/2 (článek vč. loga nebo kontaktů)7 500,- Kč
1/35 000,- Kč
1/43 750,- Kč

Obecné informace k PR článkům

 • Typ písma Arial
 • Jazyk výběr z možných mutací: čeština / slovenština / angličtina
 • Obrazová dokumentace k článku v rozlišení 300 DPI
 • Obecné pravidlo dvě normostrany textu (1 800 symbolů včetně mezer) + dvě fotografie = jedna strana časopisu

Vklad vlastních tištěných materiálů, reklamních předmětů

Typ vkladu s distribucí po ČRcena za vklad
vložení letáku do formátu ¼ A42 500,- Kč
vložení 1 listu formátu A410 000,- Kč
vložení 2 listu formátu A415 000,- Kč
vložení reklamního předmětu – plochý (např.CD)7 500,- Kč
vklad reklamního předmětu – vícerozměrný (např. tužka)10 000,- Kč
vklad vlastního časopisu/jiných vícestránkových materiálůdle dohody

Obecné informace k předmětům

 • Materiály, předměty dodává inzerent na své náklady v termínu uzávěrky inzerce.
 • Redakce neručí za škody na předmětech/materiálech způsobených manipulací distribučních subjektů.

Poskytované finanční a nefinanční služby, platební podmínky

I. POSKYTOVANÉ SLEVY

Při otištění inzerce v průběhu roku: 
2. reklama5 %
3. reklama10 %
4. reklama15 %
Členové Těžební unie15 %
Platba předem5 %
Agenturní provize15 %

V objednávce inzerce napište, jaké slevy si nárokujete. V případě, že máte zájem o platbu předem, zašleme Vám před vydáním časopisu na základě zaslané objednávky fakturu.

II. POSKYTOVANÉ BONUSY
K inzerci na titulní straně časopisu:

 • zdarma odborný článek formátu A4 (o firmě, výrobku, novince) v dalším vydání časopisu,
 • logo s aktivním odkazem na internetové stránky společnosti na stránkách www.tezebni-unie.cz → časopis po dobu 3 měsíců od vydání časopisu.

K objednávce 3–4 inzerátů v jednom roce – jakéhokoliv formátu:

 • zdarma článek formátu 2 strany A4.

Noví členové Těžební unie:

 • zdarma uveřejnění článku o činnosti v posledním čísle roku, kdy do TU vstoupili.

III. PLATEBNÍ PODMÍNKY
Splatnost daňového dokladu je 14 dní. Daňový doklad je vystaven do 15 dnů od data zdanitelného plnění, tedy od data skutečného vydání časopisu. V případě, že budete požadovat slevu za platbu předem, bude Vám vystavena zálohová faktura.

IV. STORNO POPLATKY
Stornovat reklamu lze pouze po telefonické dohodě a storno je nutné zaslat písemně do kanceláře Těžební unie. Deset
a méně pracovních dnů před plánovaným vydáním čísla časopisu: 50 % z ceny reklamy.


Soubory ke stažení


Obchodní podmínky

 • Základem objednávky jsou podmínky dle platných Ceníků a “Obchodní podmínky”.
 • Zakázky na reklamy se uzavírají v průběhu jednoho roku, zúčtovány jsou ke dni vydání první reklamy. Slevy uvedené v ceníku reklam jsou platné jen pro reklamy zveřejněné v časopise v průběhu jednoho roku. Lhůta začíná běžet dnem uveřejnění první reklamy, pokud v uzavřené smlouvě nebylo dohodnuto jinak. Slevy se nevztahují na přílohy, doplnění barev nebo rozšíření reklamy.
 • Náklady na pořízení materiálu pro reprodukci reklamy (montáž a sestavení) budou fakturovány samostatně. Stejně tak se budou samostatně fakturovat požadované změny oproti původně dohodnutému provedení.
 • Náhledy objednaných reklam, námi vyrobených nebo dle požadavků objednatele upravených jsou zasílány
 • ke korektuře pouze na přání zákazníka. Zákazník nese zodpovědnost za správnost zpětně zaslaných náhledů. Pokud zákazník nevrátí náhledy, které mu byly včas dodány, v dohodnuté době zpět, je toto posuzováno jako souhlas s tiskem reklamy. Náhledy se zasílají elektronickou poštou.
 • Nakladatelství zaručuje tiskově i technicky bezvadnou reprodukci reklamy. Nevhodné nebo poškozené podklady
 • budou zákazníkovi vráceny neprodleně zpět.
 • Nakladatelství dodá zákazníkovi ihned po zveřejnění reklamy bezplatně jeden výtisk časopisu, pokud dle druhu
 • a rozsahu objednané reklamy má na to zákazník nárok.
 • Jakékoliv reklamace musí být vzneseny do 30 dnů po zveřejnění reklamy případně po dni vystavení faktury.
 • Podklady jsou zákazníkovi vráceny zpět jen na vyžádání. Povinnost uchovávat podklady končí tři měsíce po splnění objednávky.
 • Faktura za objednané reklamy je splatná ve lhůtě uvedené v ceníku reklam počínaje dnem vystavení faktury.
 • Při prodlení nebo odkladu platby bude uplatňováno penále dle podmínek v Obchodním zákoníku, případně náklady na inkaso pohledávky; vydavatelství je oprávněno pozastavit plnění zakázky až do jejího zaplacení. Při konkursu a nuceném vyrovnání nebude poskytována žádná sleva.
 • Pokud zakázka nebude provedena z důvodů nezaviněných vydavatelstvím, uhradí zákazník, aniž by tím byly dotčeny jeho další práva, rozdíl mezi slevou dohodnutou a slevou vyplývající z provedené části objednávky. V případě nepředvídatelných událostí (vyšší moci) zaniká jakýkoliv nárok na plnění nebo náhradu škody.
 • Místem příslušným pro řešení sporů u obchodního soudu je pro nakladatele Brno.