toggle
toggle

Představitelé Těžební unie

Ředitelka Těžební unie

Mgr. Milena Šandová

Představenstvo Těžební unie

Předseda představenstva
Ing. Pavel Fiala, LB Minerals, s.r.o.

Místopředseda představenstva
Ing. Jiří Kotrba, Strojírny Podzimek, s.r.o.
Ing. Karel Lorek, Českomoravský štěrk, a.s. 

Členové
RNDr. Lubomír Aron, Gekon s.r.o.
Ing. František Duda, Lomy Mořina spol. s r.o.
Dr. Renata Eisenvortová, Severní energetická a.s.
Ing. Jiří Pavlíček, M-silnice a.s.
RNDr. Tomáš Pechar, GET s.r.o.
Otakar Veselý ml., Kámen a písek, spol. s r.o.

Kontrolní a revizní komise

Předseda
Ing. Martin Ludvík, Zkušebna kamena a kameniva

Členové
RNDr. Marek Slobodník, CSc., Masarykova univerzita
Ing. Martin Weiss, WEISS spol. s r.o.

 

Partneři

Naše biodiverzita