toggle
toggle
The News

AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. je novým členem Těžební unie

Email Print PDF

AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. je autorizovaným dovozcem stavebních strojů, zařízení a příslušenství značek ATLAS, HITACHI, TEREX a HYDRARAM. Poskytuje zákazníkům komplexní zákaznický servis prostřednictvím zavedené obchodní a servisní sítě. V nabídce naleznete pevné dumpery TEREX s objemem korby 19,5-57 m³, dále pak kloubové dumpery TEREX s objemem korby 15,5-23,5 m³. V nabídce firmy HITACHI jsou také pevné dumpery (dříve EUCLID), s objemem korby 59-184m³. HITACHI je světovým lídrem lomových rypadel a nabízí rypadla o hmotnosti 8,5-650 tun. Také vyrábí rypadla s „horovou" lžící v rozsahu hmotnosti 50-850 tun. Nová řada velkých kolových nakladačů HITACHI, o obsahu lžíce až 10 m³, je pro uživatele opravdovou výhrou. Představují tradiční velmi vysokou „japonskou" kvalitu, životnost s mimořádnými technickými parametry. AUSTRO Baumaschinen, s.r.o. dále nabízí celou škálu příslušenství pro stavební stroje značky HYDRARAM.

 

PF 2015

Email Print PDF
pasgeo

Rozhlédněme se kolem sebe a zamysleme se nad tím, co tvoří věci kolem nás... zjistíme, že většina věcí naší denní potřeby má původ v zemi. Je na čase, aby si už děti v mateřské školce uvědomily, že věci kolem nás nevznikají v supermarketech. Zkrátka, že bez těžby surovin se nelze obejít a že domácí těžba může být mnohem lepší variantou než dovoz surovin z rozvojových zemí – je moderní, bezpečná, ekologická, vytváří pracovní místa a zvyšuje naši nezávislost.

Přejeme vám do nového roku 2015 hodně zdraví, štěstí a pracovních úspěchů.

Za kolektiv Těžební unie

Milena Šandová
 

Vítáme ve svých řadách nového člena - NOEN EXPORT a.s.

Email Print PDF

Společnost NOEN, a.s. pracuje na českém i mezinárodním trhu již od roku 1997. Zaměstnává tým 90 špičkových projektantů a konstruktérů s dlouholetou praxí, kteří veškeré projekční a konstrukční práce provádějí na nejmodernější HW a SW technice.

Hlavní činností firmy je projektování a inženýring strojů a zařízení pro povrchové dobývání nerostů, transportní zařízení, zařízení pro manipulaci s materiálem na složišti a dodávky strojů a zařízení pro skládková hospodářství sypkých hmot.

 Kolesové rypadlo KK1300

 

MT Legal s.r.o. je novým členem Těžební unie

Email Print PDF

MT Legal s.r.o. poskytuje právní a poradenské služby pro veřejný a soukromý sektor v rámci celé České republiky, a to prostřednictvím svých více jak 20 právních specialistů.

Nabízené služby

 • komplexní právní služby v oblastech národního práva i práva EU dle požadavků klienta
 • konzultační služby k rekodifikaci civilního práva, příprava smluvní a další dokumentace podle nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích
 • horní právo, právo životního prostředí a podpora klientů v souvisejících oblastech
 • poradenství v sektoru veřejného investování
 • energetické a stavební právo
 • právo duševního vlastnictví, právo ICT
 • zpracování právních rozborů a analýz
 • zastupování v soudních, správních a arbitrážních řízeních

Kontaktní osoba
David Mareš - advokát
tel.: +420 602 531 258

 

Stanovisko Těžební unie k zamýšlenému zvýšení úhrad za dobývací prostory a vydobyté nerosty

Email Print PDF
Náměty, které vycházejí z průzkumu členů Těžební unie k připravované změně Horního zákona v souvislosti se zamýšleným zvýšením úhrad za dobývací prostory a vydobyté nerosty - oblast neenergetických surovin.
1. Změna metodiky výpočtu úhrady za vydobyté nerosty

Stávající metodika výpočtu respektovala dva základní parametry, které jsou rozhodující pro ekonomickou situaci těžební společnosti:

 • Reálnou cenu prodávané suroviny
 • Reálné náklady na vydobytí suroviny a náklady na její zpracování do výsledného produktu, který je uplatnitelný na trhu.

Nově uvažovaný výpočet úhrady, odvozený pouze z vytěžených tun uvedených ve statistickém výkazu HOR (MPO)1-01 bez vztahu na neovlivnitelné geologické podmínky, povede z dlouhodobého hlediska k nehospodárnému využívání nerostného bohatství České republiky. Týká se to zejména méně kvalitní suroviny, jejíž úprava do výrobku uplatnitelného na trhu je už nyní finančně i technicky náročnější. Tím bude docházet k porušování § 30 Horního zákona - "Hospodárné využití ložiska".

Rozpor z koncepcí Evropské surovinové politiky "maximálně využívat vlastní surovinovou základnu".

Námitku, že stávající kontrola vypočtených úhrad je nepřehledná a obtížně kontrolovatelná, lze jednoznačně odstranit přesnou definicí jednotlivých nákladů, které lze pro výpočet dle stávajícího vzorce jednotně uplatnit.

Stanovisko TU: Ponechat stávající metodiku výpočtu úhrad. Pro jednoznačnost přesně definovat jednotlivé započitatelné náklady.

Read more...
 

Vítáme nové členy Těžební unie – KERACLAY, a.s. a KERAKAOLIN, a.s.

Email Print PDF
KERAKAOLIN, a.s.

Historie: Výroba plaveného kaolinu z někdejších ložisek v provozu Kadaň se datuje do období kolem roku 1880. Kadaňský kaolin se pro svoji kvalitu stal synonymem vyhledávané suroviny. Po vyčerpání původních ložisek byl zpracováván kaolin z dolu Merkur.

Současnost: V roce 2003 byla zahájena těžba v novém ložisku Rokle, které se nachází nedaleko Kadaně a poskytuje kvalitní kaolin vyhledávaný především výrobci papíru, nátěrových hmot a dalších produktů pro svoji vysokou bělost a nízkou abrazivitu. Kvalita suroviny je technologickým postupem a permanentní důslednou kontrolou jeho průběhu dokonale zhodnocena a kaolin je proto vyhledávaným produktem ve výrobkovém portfoliu společnosti.

KERACLAY, a.s.

Historie: Závod Brník byl začleněn do někdejšího státního podniku Severočeské keramické závody Most v roce 1982. Do té doby byl součástí Moravských šamotových a lupkových závodů Velké Opatovice. Jeho cílem byla a je těžba a úprava celé řady jílů z oblasti Středočeské křídové tabule. Součástí tohoto závodu je i provozovna Nehvizdy - torzo někdejšího gigantického záměru jak již zmíněného podniku MŠLZ Velké Opatovice, tak jeho tehdejšího nadřízeného orgánu tj. Generálního ředitelství Československých keramických závodů - postavit kombinát na zpracování žárovzdorných jílů pro další použití především v keramice.

Současnost: Dnešní nabídka výrobků obsahuje řadu kvalitních a také ojedinělých jílů, které zákazník dostává v různém stupni zpracování. V souladu s všeobecným trendem se společnost orientuje na řešení zákazníkových technologických problémů a to sestavováním komplexních licích anebo točírenských hmot. U odběratele tak odpadá pořizování, provoz a údržba úpravárenské části výrobní technologie a tato praxe má i více další výhod. Tato moderní filosofie, zkušenosti personálu a surovinové zázemí jsou předpokladem prosperity společnosti KERACLAY, a.s.

 

Vítáme nového člena TU - společnost Echidna Tech CZ s.r.o.

Email Print PDF

Echidna se zabývá vývojem a výrobou širokého spektra vysoce kvalitního příslušenství pro specializovanou těžební, stavební a demoliční činnost. Je průkopníkem v oblasti hydraulických pil na řezání hornin, jako první představila např. automatickou brzdu či pily s možností obousměrné rotace. Echidna vyvinula dva druhy diamantových pil - standardní pro objemné vykopávky a hloubení a vysokorychlostní vhodné pro řezání betonu, skalních hornin a živic. Pro řezání méně pevných hornin byly vyvinuty pily s karbidovými hroty, které nepotřebují chladit vodou. Dalším příslušenstvím vyvinutým firmou Echidna, které může být namontováno na bagr, jsou dvouhlavé skalní frézy, u kterých se díky revoluční konstrukci nevytváří hřeben mezi oběma hlavami, pařezové frézy a třídicí lžíce. Stroje Echidna jsou vybaveny bezpečnostními prvky jako jsou automatické brzdy a obousměrná rotace kotouče a otočné dvojité štíty. Echidna dále vyrábí individuální příslušenství na zakázku a nabízí také možnost přizpůsobit veškeré příslušenství přání zákazníka.

Kontakt:
Echidna Tech CZ s.r.o.
Adresa: CZ – 160 00 Praha 6 - Dejvice, Synkovská 1327/6
email: CLOAKING
www.echidna-rocksaws.com.au

Kontaktní osoba - Jaromír Seidl; +420 608 339 938; CLOAKING

 

Společnost MKV ozubená kola rozšířila řady členů Těžební unie

Email Print PDF

MKV ozubená kola je inženýringovou společností, která se specializuje na vývoj převodových zařízení a jejich součástí pro strojírenský průmysl.

Rozsah činnosti:
 • Projektování
 • Příprava technické dokumentace
 • Výroba
 • Technická asistence / funkční zkoušky
 • Servisní a poradenská činnost
Výrobky
 • Převodovky
  • Čelní převodovky
  • Kuželo-čelní převodovky
  • Šnekové převodovky
  • Planetové převodovky
  • Speciální
   • Koaxiální
   • S větvením toku výkonu
   • Rychloběžné
 • Ozubená kola, ozubené věnce, pastorky
 • Náhradní díly
 • Opravy a rekonstrukce
Kontakty:
MKV ozubena kola s.r.o.
Lochotínská 13
301 66
Plzeň
Czech Republic
Tel: +420 377 259 704
Fax: +420 377 259 704
E-mail: CLOAKING
WWW: http://www.mkv.cz/

 

Zdarma na FOR INDUSTRY / FOR LOGISTIC

Email Print PDF

Čestná vstupenka na veletrhy FOR INDUSTRY / FOR LOGISTIC 2014 pro členy TU:
http://www.forindustry.cz/2014/cz/voucher.asp?v=11634300

 

Pevná telefoní linka zrušena

Email Print PDF
K 1.9.2013 jsme zrušili pevnou telefoní linku 545 211 014 a s ní i fax (digitální linka 545 193 411 zůstává).
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Partneři

Naše biodiverzita