toggle
toggle
The News

PF 2019

Email Print PDF
PF2019
   

Státní zkušebna strojů a.s. je novým členem Těžební unie

Email Print PDF

Státní zkušebna strojů a.s. započala svoji historii v roce 1956.

 • Dnes působí v oblasti strojních zařízení, traktorů a vozidel jako:
  • Notifikovaná osoba NB 1016 Pro strojní zařízení a hluk
  • Akreditovaný certifikační orgán č. 3062
  • Akreditovaná zkušební laboratoř 1054
  • Technické pracoviště autorizované MD ČR
  • Centrum technické normalizace při ÚNMZ č. 2017/0043/SC
 • Provádíme posuzování shody širokého okruhu strojních zařízení:
  • jako NB (např. ROPS/FOPS).
  • V modulu A široký sortiment strojních zařízení, zemní a stavební stroje, hutnicí techniku, vyvážecí stroje, pily, komunální techniku, výrobní linky apod.
  • Posuzování a certifikování hluku podle směrnice 2000/14/ES (stavební a zemní stroje, staveništní pily, zhutňovací stroje, kompresory, bourací kladiva, míchačky, dopravníky a čerpadla směsí, vrtné soupravy, řezače spár, kompaktory apod.
  • Posuzování EMC a LVD strojních zařízení.
 • Pro MD ČR provádíme odborné činnosti pro schvalování strojů k provozu na pozemních komunikacích.
 • Aktivně se podílíme na normalizační činnosti.
 • Výrobcům i dovozcům nabízíme provedení a zpracování:
  • Analýzy rizik na strojním zařízení.
  • Posouzení shody strojního zařízení podle základních požadavků strojní směrnice 2006/42/ES a podle požadavků směrnice LVD 2014/35/EU a směrnice EMC 2014/30/EU včetně návrhu ES prohlášení o shodě.
  • Návodu k používání podle požadavků výše uvedených směrnic a souvisejících norem;
  • Měření hluku u strojů stanovených směrnicí 2000/14/ES, certifikace NB garantované hladiny akustického výkonu.
  • Jednotlivých technických měření jednotlivých parametrů včetně protokolu o měření, případně certifikátu o dosažených výsledcích.
   

Jarní Setkání těžařů 2018

Email Print PDF

Zveme Vás na

Jarní Setkání těžařů 2018

14. – 16. března
Hotel Galant, Mikulov

 

EPO GEARMOT s.r.o. je novým členem Těžební unie

Email Print PDF

Společnost EPO GEARMOT s.r.o. působí na českém a slovenském trhu od roku 1991 jako interní středisko firmy Elektropohony s.r.o. a od roku 2012 jako samostatná společnost. Specializuje se na oblast pohonů pro průmyslové použití od návrhu přes montáž, dodávky a servis jak standardních provedení, tak zákaznických řešení.

Jsme již více než 20 let hlavním obchodním a servisním partnerem italských producentů převodovek ROSSI, Varvel a výrobce elektromotorů CANTONI GROUP. Společně s našimi partnery jsme vytvořili podmínky pro finální montáž a servis většinového spektra vyráběných převodovek a elektromotorů, která je prováděna na stejném výrobním zařízení jako u partnerů, s použitím všech výrobních postupů a návodů. Pro maximální operativnost návrhu, jak zákaznických tak standardních pohonů, bylo vytvořeno konstrukční oddělení a výrobní zázemí s CNC stroji. Pro montážní a servisní účely bylo zakoupeno potřebné strojní vybavení, např. montážní hydraulické lisy se snímáním lineárního pohybu a tlačné síly 10 a 30 tun, pro převodovky výkonu do 120 000 Nm lisy 50 a 100 tun.

Prioritou firmy EPO GEARMOT je najít pro zákazníky to nejlepší řešení, nabídnout realizaci dle jejich časových potřeb a poskytnout záruku v dodávce produktů nejvyšší jakosti. Toto nám umožňuje, mimo jiné, logistické zázemí se skladem komponentů o více než 10 000 položkách a plánování pomocí systému SAP.

Zaměření a specializace

 • dodávky převodovek v standartním i zákaznickém provedení
 • dodávky elektromotorů (včetně úprav – brzdy, čidla, cizí chlazení, atd.)
 • certifikovaná finální montáž planetových, čelních a kuželočelních převodovek ROSSI
 • certifikovaná finální montáž čelních a kuželočelních převodovek VARVEL
 • návrhy, výpočty a dodávky pohonů dle zadání zákazníka
 • dodávky kompletní dokumentace včetně 3D modelů
 • záruční a pozáruční servis
 • generální opravy převodovek
 • výhradní certifikované servisní centrum převodovek ROSSI pro ČR a SR
 • možnost provádět servis přímo u zákazníka týmem vyškolených pracovníků s dlouholetou praxí
 

Společnost EASYmap a.s. nově rozšířila řady členů Těžební unie

Email Print PDF

Společnost EASYmap a.s. je technologickou společností s působností po celém území ČR, zaměřenou na využívání robotických bezpilotních prostředků – dronů - v technické praxi. Naše zkušenosti využíváme při mapování a modelování terénu, staveb a konstrukcí, pro letecké inspekční prohlídky a monitoring a také pro dodávku dat pro rekultivační práce a precizní zemědělství. Vedle toho dodáváme prezentační či dokumentační fotografie a video a poskytujeme také školení a konzultační činnost.

S využitím moderních bezpilotních prostředků a pokročilých senzorů poskytujeme podporu v podobě zpracování fotomap, přesných 3D modelů povrchu a z nich odvozených dat jako jsou výpočty kubatur, mapování terénních změn, podkladů pro vedení důlně měřické dokumentace a řadu dalších.

Poskytujeme služby pro všechny fáze povrchové hornické činnosti od biologického a dendrologického posouzení, dokumentace a mapování stavu dobývacího prostoru před začátkem dobývání, přes průběžnou dokumentaci postupu těžby až po multispektrální monitoring průběhu biologické rekultivace.

Výhodou moderních robotických technologií je úspora peněz a času a zvýšení přesnosti a věrohodnosti poskytovaných výsledků. Naše technologie jsou doplněním a v některých ohledech i výhodnou náhradou dosavadních geodetických postupů.

 

MOTOR GEAR a.s. – nový člen Těžební unie

Email Print PDF

Firma MOTOR GEAR s.r.o. byla založena v roce 1996 a uvedla se na českém trhu jako obchodník s italskými převodovkami TRAMEC a polskými elektromotory TAMEL. Od počátku činnosti bylo cílem společnosti nejen nabízet kvalitní výrobky, ale především poskytovat zákazníkům komplexní, individuální servis počínající poradenstvím a návrhem pohonu přes dodávku přesně v termínu a na dohodnuté místo až po rychlý servis dodávaného zboží.

Důraz na kvalitu, serióznost a přesnost poskytovaných služeb, individuální přístup k požadavkům zákazníků, kvalita zboží a pružný servis jsou prověřeny historií a potvrzeny dynamickým rozvojem firmy s kořeny sahajícími do roku 1996. Naše dlouhodobá snaha o spolehlivou a kvalitní práci byla základem pro navázání spolupráce s firmou SIEMENS v oblasti prodeje nejdříve elektromotorů a následně i převodovek SIEMENS - FLENDER včetně konzultační činnosti, návrhů pohonů pro konkrétní aplikace a výhradního, certifikovaného servisního zastoupení pro Českou republiku.

Read more...
 

Těžební unie vítá ve svých řadách nového člena - Mands International s.r.o.

Email Print PDF

Společnost Mands Int. byla založena před 20 lety s cílem se prosadit jako poskytovatel výrobků a služeb ve stavebnictví, těžařství a zemědělství jako spolehlivý dodavatel pneumatik pro velké stavební společnosti, lomy, pískovny, betonárny, zemědělce a dovozce zemědělské techniky.

Díky zkušenostem a znalostem v oboru spolupracuje Mands s nejvýznamnějšími výrobci těchto druhů pneumatik s tím, že nabízí široké portfolio všech cenových úrovní.

Svým zákazníkům nabízí pro nakladače a dampery prémiovou značku Michelin, kterou doplňují značky Techking a Triangle a pokud zákazníkovi záleží na tom, jak co nejvíce zhodnotit vložené peníze do drahých nových prémiových EM pneumatik, nabízí Mands také protektorované EM pneumatiky značky Kal Tire.

Mands se tedy umí postarat o vaše pneumatiky tak, že si vyberete buď novou podle vašich preferencí a podmínek provozu nebo protektorovanou. U pneumatik Kal Tire, Mands garantuje 80% motohodin nové EM pneumatiky prémiového výrobce za cenu podobnou budgetové pneumatice. Takto se Mands umí postarat o prodloužení života pneumatiky a dosáhnout tak 3-násobného života pneumatiky.

Samozřejmostí je montáž pneumatik přímo na místě zákazníka a komplexní poprodejní servis s tím, že Mands se postará i o ekologickou likvidaci EM pneumatik, takže se zákazník nemusí vůbec starat o své pneumatiky od pořízení až do konce jejího života.

 

TENZOVÁHY, s.r.o. – sofistikované systémy vážení pro dopravu a průmysl

Email Print PDF

Správně určená hmotnost vstupních surovin i výstupních produktů přímo ovlivňuje efektivitu hospodaření každého podniku. Váhy jsou dnes tedy často součástí komplexního systému monitorujícího pohyb materiálu.

Společnost TENZOVÁHY s.r.o. je již 25 let dodavatelem širokého spektra vážních systémů pro oblast těžby surovin, stavebnictví, dopravy, spedice, logistiky, průmyslu i státní správy. Má na svém kontě stovky úspěšných instalací v ČR i zahraničí. Její produkty splňují národní i mezinárodní standardy platné v EU včetně mezinárodních doporučení OIML či ASTM.

(Pozn.: OIML – Mezinárodní organizace pro legální metrologii zejména v Evropě, ASTM – Mezinárodní normalizační organizace pro americký kontinent)

Kromě dodávek společnost poskytuje služby vážení, servisu a kalibrace. Se svými zákazníky aktivně spolupracuje od prvního dotazu až po závěrečný servis. Každému kroku je věnována speciální pozornost, kvalita je hlavním cílem. Vedle dodávek na klíč kooperuje i s autorizovanými společnostmi – tzv. integrátory.

Proč je vážení vozidel čím dál více důležité?

Kontrolní vážení - původní představa zpoplatnění nově budovaných dálnic na začátku 90. let v ČR byla postavena na tzv. tuno-kilometrech, kde by provozovatel přepravy platil "daň" přesně dle stupně naložení svých vozidel. Spravedlivě by tak byl zpoplatněn ten, kdo silniční síť nejvíce poškozuje, tedy přetížená nákladní vozidla a zahraniční kamiony využívající naši silniční síť jen pro levný tranzit. Stát má zájem nejen zvyšovat bezpečnost provozu na silnicích, ale také chránit svůj majetek. Zavedení plošného zjišťování přetížení u vozidel se stává čím dál více společným tématem pro tranzitní země Evropy.

Proč tedy nebýt připraven a nevyužít možnost vlastního převažování před zahájením přepravy zboží - a to certifikovaným zařízením?

Přesnější logistika v přepravě - provozovatelé těžebních nebo stavebních provozů či logistických center začínají kalkulovat své náklady a výnosy čím dál přesněji. Přeložené či přetížené vozidlo nejen snižuje bezpečnost v dopravě či trvanlivost vozovky při jeho převozu, ale také komplikuje ekonomickou situaci provozovatele. Říká se, že čas jsou peníze. Počítá s každou vteřinou. Fronta, která se vytváří před vjezdem nebo na výjezdu z areálu, vytváří úzké hrdlo v propustnosti provozu, což nutí jejich provozovatele či investory uvažovat o efektivním řešení. Je velice pravděpodobné, že zde nepomohou ani statické, tzv. mostové váhy. Proto je užitečné mluvit o tzv. "přejezdových" či stacionárních dynamických (WIM) vahách. Ty se tak postupně stávají součástí komplexního systému monitorujícího pohyb materiálu v podniku.

(Pozn.: WIM – Weighing in Motion – Vážení za jízdy)

Stacionární dynamické váhy pro vážení vozidel za jízdy (WIM) jsou doslova revoluční změnou ve způsobu vážení nákladu. Jejich výraznou předností je tzv. nápravové vážení, což znamená, že vedle celkové hmotnosti či přetížení vozidla je zjišťována také struktura tohoto přetížení. Svoje využití nacházejí především díky vysoké propustnosti (váží vozidla během jízdy) a automatické funkci, kdy celý proces vážení včetně zasílání údajů do centrálního informačního systému společnosti může probíhat bez přítomnosti obsluhy.

Přejezdové či dynamické váhy společnosti TENZOVÁHY poskytují v reálném čase dispečerovi centra nejen informaci o okamžité hmotnosti vozidla, ale také veškerá data o jejich provozu včetně statistik, trendů a případných extrémních odchylek při vážení. Komfortní software umožňuje vedle přehledné evidence vozidel, materiálů a dopravců i generování faktur, bilancí a exportu dat do návazných informačních systémů podniku. To zpětně slouží k dalšímu plánování a optimalizaci provozu. Váhy jsou vyráběny s důrazem na vysokou kvalitu provedení a trvanlivost, jsou certifikovány pro obchodní i kontrolní vážení. Kvalitní tenzometrické snímače jsou dostatečně naddimenzovány, aby s rezervou zvládaly i přetížené nápravy vozidel a dynamické rázy, které při vážení vznikají. Samozřejmostí je činnost v celoročním režimu. K automatickému provozu přispívají i pomocná zařízení - závory, semafory, kamery, terminály pro bezobslužný provoz, automatické čtení dopravních značek atd.

Kontakt: Ing. Jiří Čermák, obchodní ředitel, TENZOVÁHY, s.r.o., CLOAKING , tel: 730 167 153, www.tenzovahy.cz

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Partneři

Naše biodiverzita